Privacybeleid

 

Ingangsdatum:  2018/1/24

Inhoud van dit Privacybeleid

·       Over dit Privacybeleid en onze inspanningen voor uw privacy

·       Gegevens binnen de werkingssfeer van dit Privacybeleid

·       Gebruik van gegevens

·       Bekendmaking van gegevens

·       Beveiligingspraktijken

·       Beheren en bijwerken van gegevens: Uw rechten

·       Wijzigingen in dit Privacybeleid

·       Privacybeleid voor de website voor de Verenigde Staten

 

Over dit Privacybeleid en onze inspanningen voor uw privacy

Optum Health & Technology (US) LLC ("Optum", "wij", "we", "ons", "onze") levert appgebaseerde en online producten en diensten (gezamenlijk de "App/Website") die u, onder andere, middelen bieden om deel te nemen aan activiteiten met betrekking tot gezondheid en levensstijl.  Wij hebben dit privacybeleid ("Privacybeleid") opgesteld om de gegevens te beschrijven die Optum verzamelt van gebruikers van de App/Website ("Gebruikers", "u") en hoe wij deze gegevens kunnen gebruiken en bekendmaken.   Het beschrijft ook de keuzes die u hebt betreffende het gebruik van uw gegevens en hoe u deze kunt beheren en bijwerken.  Alle producten en diensten die onder dit Privacybeleid vallen, bevatten een link naar en/of kopie van dit Privacybeleid op de startpagina van de van toepassing zijnde website of mobiele toepassing.  Optum is de primaire verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Producten en diensten die onder dit Privacybeleid vallen

Wij geloven dat informatie over onze producten en diensten u kan helpen onze gegevensverzamelings- en -gebruikspraktijken met betrekking tot die producten en diensten beter te begrijpen.

De producten en diensten die onder dit Privacybeleid vallen (de "Diensten") bieden hoofdzakelijk deelnemers aan internationale programma’s voor ondersteuning van werknemers of bedrijfsgezondheidsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten met betrekking tot gezondheid en levensstijl via onze App/Website.  Dit zijn onder andere, zonder beperking: het verkrijgen van een gezondheidsscore(Health Score); deelname aan individuele en bedrijfsfitnessuitdagingen tussen Gebruikers; volgen van uw voortgang in het behalen van verschillende doelen; interactie met coaches; toegang tot bronnen die mogelijk beschikbaar zijn voor u; interactie met andere Gebruikers; toegang tot uw persoonlijke gezondheidsprofiel; feedback en gegevensanalyse betreffende uw levensstijl; en gerelateerde programma’s, producten en diensten.

Uw instemming met dit Privacybeleid door gebruik van de App/Website

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door.  Zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid, kunnen wij uw gegevens gebruiken en bekendmaken om producten en diensten aan u te leveren en om uw gebruikservaring van die producten en diensten te verbeteren.  Door de App/Website of enige andere website, online dienst of mobiele toepassing te gebruiken waar dit Privacybeleid vermeld wordt, stemt u in met de verzameling, het gebruik, de bekendmaking en de opslag van gegevens door ons, zoals wordt beschreven in dit Privacybeleid.

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden, waaronder gegevensmakelaars of marketeers, zonder afzonderlijke toestemming van u te verkrijgen.  Tenzij u hiermee instemt, staan wij derden niet toe om op Gebruikers gericht te adverteren in de App of op de Website.

Contact met ons opnemen bij vragen over dit Privacybeleid

Indien u vragen of klachten hebt betreffende ons Privacybeleid of onze privacypraktijken, neem dan contact op met ons op: Attn: Optum Privacy Office, Optum UK, 5 Merchant Square, Paddington, London W2 1AS, Verenigd Koninkrijk of privacy@Optum.com.

Gegevens binnen de werkingssfeer van dit Privacybeleid

Wij willen dat u de gegevens die binnen de werkingssfeer van dit Privacybeleid vallen, goed begrijpt. Wij verzamelen op verschillende manieren gegevens over u, waaronder rechtstreeks van u, via geautomatiseerde middelen of van derden.  De gegevens die worden verzameld, zijn afhankelijk van hoe u de App/Website gebruikt.

Gegevens die u rechtstreeks aan Optum verstrekt

Wanneer u de App/Website gebruikt, kunt u bepaalde gegevens rechtstreeks aan ons verstrekken, waaronder waar u de App/Website gebruikt om ons te instrueren en te machtigen om gegevens over u te verkrijgen uit andere bronnen.

Wanneer u de Diensten gebruikt, kun u er bijvoorbeeld voor kiezen gegevens over uzelf aan ons te verstrekken in verband met de registratie voor de App/Website, naast antwoorden op vragen over uw gezondheid en levensstijl. Ook kunt u ervoor kiezen om gegevens over uzelf in te voeren in delen van de App/Website, zoals Sociaal en uw Profielpagina.  Er zijn bepaalde diensten waar u alleen toegang toe hebt door u bij ons te registreren en de hieronder beschreven informatie te verstrekken.  Om een account aan te maken of te herconfigureren, worden bepaalde gegevens van u gevraagd, waaronder uw naam, persoonlijke contactgegevens (locatie en e-mailadres), geboortedatum en geslacht.  U wordt ook gevraagd gezondheidsgerelateerde gegevens aan ons te verstrekken, waaronder, zonder beperking: details over eerdere gezondheidsproblemen of klinische kwesties, details over uw familiegeschiedenis (met name betreffende gezondheidsproblemen of klinische kwesties), details over uw levensstijl en activiteiten (waaronder GPS-gegevens) en klinische gegevens.  U begrijpt dat als u vrijwillig gegevens van dergelijke aard verstrekt, wij deze gebruiken om de door u verzochte specifieke Diensten te leveren.  Wanneer u een account aanmaakt in de App of op de Website, bevatten uw accountgegevens een door u gekozen accountnaam en wordt uw account beschermd met een door u gekozen wachtwoord.

Indien u ons gegevens verstrekt namens iemand anders, dient u dat alleen te doen als de andere persoon u hebt aangewezen om namens hem/haar te handelen en ermee heeft ingestemd dat u: toestemming kunt verlenen namens hem/haar voor de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens; kennisgevingen betreffende gegevensbescherming kunt ontvangen namens hem/haar; toestemming kunt geven voor de overdracht naar het buitenland van zijn/haar gegevens; en toestemming kunt geven voor de verwerking van zijn/haar gevoelige persoonlijke gegevens, zoals gezondheidsinformatie.  Wij kunnen in deze gevallen vragen om verificatie van de toestemming van de derde persoon.

Bepaalde gegevens van de Diensten zijn zichtbaar voor andere Gebruikers

Wanneer u de Diensten gebruikt, zijn bepaalde gegevens van de Diensten zichtbaar voor andere Gebruikers.

Uw Optum-gebruikersnaam

Wanneer u zich registreert om de Diensten te gebruiken, vraagt Optum u een alias te kiezen (een "Gebruikersnaam") die zichtbaar is voor andere Gebruikers van de Diensten op uw profielpagina en wanneer u gegevens plaats in publieke delen van de App/Website, via onze bureaubladtoepassing en/of via gerelateerde mobiele toepassingen.  Wees zorgvuldig bij het kiezen van uw Gebruikersnaam.  Indien u een Gebruikersnaam kiest die uw naam of identiteit onthult, kunt u daardoor identificeerbare informatie bekendmaken aan andere Gebruikers.  Wij kunnen uw Gebruikersnaam bekendmaken in publieke delen van de App/Website als u een beloning of wedstrijd wint.  Daarnaast kunnen wij, niettegenstaande het bovenstaande, uw Gebruikersnaam verstrekken aan uw Zorgverzekeraar (hieronder gedefinieerd) met het beperkte doel om uw Zorgverzekeraar in staat te stellen u te koppelen aan coaching- of gerelateerde diensten.

Uw profiel en publieke delen van de App/Website

Alle geregistreerde Gebruikers van de Diensten hebben een profielpagina die hun gekozen Gebruikersnaam en foto (profielfoto) toont aan andere Gebruikers. Gebruikers kunnen de volgende gegevens zien over hun vrienden: Gebruikersnaam, voornaam, tweede naam, aantal vrienden (indien verstrekt door de bevriende Gebruiker), de tekst Over mij, links naar sociale media, foto en achtergrondfoto.

In de instellingen betreffende Privacy en Beveiliging van de App/Website kunnen Gebruikers "deelopties" beheren voor elk van de verschillende gegevenselementen van hun profiel: Gezondheidsscore(Health Score), Training en Prestaties. De optionele instellingen zijn:

A.      Geen: alleen u als Gebruiker van uw account kunt uw gegevens zien.

B.      Vrienden: alleen door u bevestigde vrienden in de App/op de Website kunnen uw gegevens zien.

C.      Groepen: alleen specifieke groepen waartoe u behoort kunnen uw gegevens zien.

D.      Publiek: iedereen op het platform kan uw gegevens zien.

De standaardinstelling voor Zichtbare gegevens is Publiek, maar u kunt de privacy-instellingen van uw account op elk moment wijzigen, tijdens het aanmaken van uw account of op elk moment daarna.  Gevoelige persoonlijke gegevens, waaronder, maar niet beperkt tot, gewicht en bloeddruk, zijn niet zichtbaar voor andere Gebruikers.

Publieke delen van de App/Website

Optum biedt publieke delen van onze App/Website aan, zoals uitdagingen en het delen van trainingen of activiteiten, die functioneren als publiek of community binnen de App/Website, waarbinnen Gebruikers ervoor kunnen kiezen om gegevens te delen met andere Gebruikers. Door bijvoorbeeld deel te nemen aan een publieke of bedrijfsuitdaging, zijn gegevens zoals uw Gebruikersnaam en uw activiteitsniveaus (zoals uw afgelegde afstand (of vergelijkbare informatie) en uw klassering) zichtbaar voor andere Gebruikers.  U erkent en accepteert dat wanneer u gegevens deelt in publieke delen van de App/Website, de App/Website deze gegevens kan tonen aan andere Gebruikers en dat andere Gebruikers deze gegevens met betrekking tot uw profiel en andere publiekelijk zichtbare gegevens in uw profiel kunnen zien.  U mag geen gegevens invoeren waarvan u het niet prettig vindt deze publiekelijk te delen in publieke delen van de App/Website zoals Sociaal.  Om een verzoek in te dienen tot verwijdering van uw gegevens van een deel van de App/Website dat fungeert als publiek of community, kunt u contact met ons opnemen via privacy@Optum.com en ons een beschrijving geven van de content en het specifieke forum waarin de content zich bevindt.  In sommige gevallen kunnen wij uw gegevens mogelijk niet verwijderen. In deze gevallen zullen wij u laten weten dat wij dat niet kunnen doen en waarom.

Uitwisseling van privéberichten met bronnen zoals coaches en het plaatsen van reacties (binnen de App/Website)

Als onderdeel van de Diensten kan Optum gebruikers toestaan om: (i) privéberichten te versturen in de App/op de Website aan bronnen zoals coaches; en (ii) privéberichten te ontvangen in de App/op de Website van bronnen zoals coaches. Optum kan Gebruikers tevens toestaan om reacties te plaatsen op door anderen geplaatste informatie (zoals trainingen). Voor zover u gegevens zoals gezondheidsinformatie opneemt in uw privéberichten of reacties, begrijpt u dat dergelijke gegevens zichtbaar zijn voor de ontvangers en/of andere Gebruikers van de App/Website.

Gegevens die wij verzamelen van derden

Optum gaat zakelijke relaties aan met zakenpartners, waaronder: zorgaanbieders en/of netwerken van zorgaanbieders ("Aanbieders"), zorgprogramma's of zorgverzekeraars, waaronder, zonder beperking, door werkgevers gefinancierde zorgprogramma's ("Zorgverzekeraars") en bedrijven die Aanbieders, Zorgverzekeraars en/of Optum ("Contractanten") contracteren om diensten van Optum beschikbaar te stellen aan Gebruikers die patiënten zijn van dergelijke Aanbieders of verzekerden, leden of deelnemers van dergelijke Zorgverzekeraars of Contractanten. Zakenpartners van Optum, zoals Aanbieders, Zorgverzekeraars en Contractanten, worden in dit Privacybeleid gezamenlijk "Optum-Partners" genoemd. Wanneer u de App/Website gebruikt, kunnen wij gegevens over u verzamelen, direct of indirect, van of via van toepassing zijnde Optum-Partners en andere Gebruikers van de App/Website. Met uw toestemming kunnen wij ook gegevens verzamelen van andere derden.

Wanneer u de Diensten gebruikt, kunnen Optum-Partners bijvoorbeeld, zonder beperking, direct of indirect gegevens aan ons verstrekken om te bepalen of u in aanmerking komt voor diensten en u te koppelen aan van toepassing zijnde diensten en om u te helpen uw gezondheidsvragenlijst in te vullen.

Automatisch verzamelde gegevens


Wij kunnen geautomatiseerde middelen gebruiken om gegevens te verzamelen over u, uw computer of ander apparaat dat u gebruikt voor toegang tot de App/Website en uw gebruik van de App/Website.  Deze geautomatiseerde middelen zijn onder andere algemene technologieën zoals cookies of vergelijkbare technologieën.  Deze technologieën helpen ons om de Diensten te beheren, de interacties van Gebruikers met de Diensten te volgen, demografische gegevens te verzamelen over onze gebruikersgroep als geheel en u van relevante content te voorzien.  Wij verzamelen gegevens van en over de apparaten die u gebruikt voor toegang tot de Diensten. Dit zijn onder andere gegevens zoals IP-adressen, het type browser en apparaat dat u gebruikt, de land- en taalinstellingen van uw apparaat en aan uw apparaten gerelateerde identificatienummers. Wanneer u daarvoor toestemming hebt gegeven, kunnen uw apparaten, afhankelijk van de instellingen, tevens locatiegegevens naar ons versturen, zodat u relevantere informatie kunt ontvangen van derdenaanbieders en -leveranciers namens ons, voor zover u toestemming hebt gegeven om dergelijke informatie te ontvangen.

Wij verzamelen, beoordelen en bewaren tevens automatisch gegevens over uw interacties met de Diensten, zoals paginareactietijden, pagina-interactiegegevens (zoals scrollen, klikken en "mouse-overs"), technische gegevens (waaronder crashrapporten) en de webpagina die u hebt bezocht voordat u naar onze website kwam of naartoe gaat na onze website. 

Cookies en tokens

Cookies zijn bestanden die websites op uw computer of ander met internet verbonden apparaat plaatsen om uw browser uniek te kunnen identificeren of om gegevens of instellingen op te slaan op uw apparaat. Onze App/Website kan sessiecookies gebruiken om beter te begrijpen hoe u omgaat met onze diensten, om geaggregeerde gebruiksgegevens van Gebruikers te volgen en om onze diensten te verbeteren.  Uw browser kan u mogelijk vertellen hoe u op de hoogte wordt gesteld wanneer u bepaalde soorten cookies ontvangt en hoe u bepaalde cookies beperkt of uitschakelt. U kunt mogelijk ook uw Flash-cookies verwijderen of uw Flash-cookie-instellingen aanpassen door naar de Adobe Flash websiteopslaginstellingen te gaan (wordt geopend in een nieuw venster). Merk echter op dat u zonder cookies mogelijk niet alle functies van onze App/Website kunt gebruiken.

Onze cookies, tokens en vergelijkbare technologieën (gezamenlijk: "Trackingtechnologieën") worden ook gebruikt voor het beheren van de App/Website, waaronder, zonder beperking, voor authenticatie, het onthouden van instellingen van Gebruikers, om de content en indeling van de App/Website aan te passen voor gebruiker, om contact met u op te nemen over de App/Website en om onze interne operaties, de content van onze App/Website en onze diensten te verbeteren. Gebruikers zijn mogelijk in staat om het gebruik, weigering of uitschakeling van sommige Trackingtechnologieën te beheren op individueel browserniveau.  Indien u Trackingtechnologieën weigert of uitschakelt, kunt u wel gebruikmaken van onze App/Website, maar kan uw gebruik van sommige functies of delen van de App/Website beperkt zijn. Wij gebruiken Trackingtechnologieën om uw apparaat te identificeren en uw internetsessie te volgen binnen onze App/Website.  Door deze Trackingtechnologieën te gebruiken, kunnen wij uw sessie op onze App/Website automatisch beëindigen na een periode van inactiviteit (naar ons goeddunken door ons vastgesteld).  Wij gebruiken tevens Trackingtechnologieën waarmee wij uw apparaat kunnen herkennen als u binnen een bepaalde tijd terugkeert naar de App/Website (naar ons goeddunken door ons vastgesteld). TENZIJ U ZICH UITDRUKKELIJK AFMELDT van uw account VOORDAT UW SESSIE WORDT BEËINDIGD (door u of door ons), WORDT U DE VOLGENDE KEER DAT U OF EEN GEBRUIKER VAN UW APPARAAT ONZE SITE BEZOEKT, AUTOMATISCH WEER AANGEMELD binnen de door ons vastgestelde tijd. Als u niet automatisch weer aangemeld wilt worden wanneer u (of iemand die uw apparaat gebruikt) een nieuwe sessie start met onze App/Website (met hetzelfde apparaat als dat voor uw huidige sessie wordt gebruikt), dient u zich af te melden van uw account (i) voordat u uw sessie beëindigt, of (ii) wanneer u langer dan enkele minuten inactief zult zijn op onze App/Website.

Weblogs

In samenhang met het verzamelen van gegevens via cookies en om fouten vast te stellen, kunnen webservers gegevens registreren zoals uw apparaattype, besturingssysteem, reclame-identificatienummer van het apparaat, browsertype, domein en andere systeeminstellingen, naast de taal die uw systeem gebruikt en het land en de tijdzone waarin uw apparaat zich bevindt. De webserverlogs kunnen ook het adres van de webpagina bevatten die u naar onze App/Website heeft verwezen, het IP-adres (en bijbehorende plaats en staat of provincie) van het apparaat dat u gebruikt voor internettoegang en gegevens over uw interactie met onze App/Website, zoals welke pagina’s u bezoekt.

Online analyse

Wij kunnen gebruikmaken van analysediensten van derden op onze App/Website, zoals die van Adobe Analytics. Deze dienstenaanbieders gebruik het soort technologie dat in dit hoofdstuk "Automatisch verzamelde gegevens" wordt beschreven om ons te helpen analyseren hoe Gebruikers de App/Website gebruiken, waaronder door de website te registreren vanwaar Gebruikers komen. De gegevens (waaronder uw IP-adres) die door de technologie worden verzameld,worden bekendgemaakt aan of rechtstreeks verzameld door deze dienstenaanbieders, die de gegevens gebruiken om uw gebruik van de App/Website te evalueren. Om te voorkomen dat Adobe Analytics uw gegevens gebruikt voor analyse, kunt u naar de opt-outpagina van Adobe gaan door hier te klikken (wordt geopend in een nieuw venster).

Aanvullende technologieën op mywellbeingsolution.com en andere websites

Naast onze Gezondheidsdiensten en Programmaselectiehulpmiddelen, kunnen onze bedrijfs- en andere websites zoals mywellbeingsolution.com aanvullende technologieën bevatten zoals degene die hier worden beschreven. Mywellbeingsolution.com bevat functies voor sociale media zoals de Facebook-knop en widgets zoals de knop Delen of interactieve miniprogramma’s die op de website worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen en welke pagina u bezoekt op de website mywellbeingsolution.com en kunnen een cookie plaatsen om ervoor te zorgen dat de functie naar behoren werkt.  Mywellbeingsolution.com kan tevens plug-ins bevatten voor integratie met volgapparatuur en -apps, waaronder, zonder beperking, Fitbit, Garmin, Runkeeper en Strava.  Wanneer u gebruikmaakt van onze content op of via sociale-mediadiensten of andere platformen van derden, plug-ins, integraties of toepassingen, kunt u ons toegang geven tot bepaalde gegevens van uw profiel op die diensten, platformen, plug-ins, integraties of toepassingen. Voor een beschrijving van hoe sociale-mediadiensten en andere platformen van derden, plug-ins, integraties of toepassingen omgaan met uw gegevens, zie het respectievelijke privacybeleid en gebruiksvoorwaarden, welke u kunnen toestaan uw privacy-instellingen aan te passen.

Op mywellbeingsolution.com en andere websites kunnen wij tevens derdenaanbieders toestaan cookies en andere technologieën te gebruiken om gegevens te verzamelen en de browseractiviteit te volgen in de loop der tijd en op websites van derden, zoals webbrowsers die worden gebruikt om onze App/Website te lezen, te volgen welke websites verkeer doorsturen of linken naar de websites en om op websites van derden gerichte reclameboodschappen aan u af te leveren. Wij hebben geen controle over deze technologieën van derden en het gebruik daarvan is onderworpen aan het privacybeleid van derden die dergelijke technologieën gebruiken. Voor meer informatie over advertentienetwerken van derden en vergelijkbare entiteiten die dergelijke technologieën gebruiken, zie http://www.aboutads.info/consumers. Ga om u af te melden van de reclamepraktijken van dergelijke advertentienetwerken en diensten naar www.aboutads.info/choices en http://www.networkadvertising.org/choices. Wanneer u op de link klikt, kunt u ervoor kiezen zich af te melden van dergelijke reclameboodschappen van alle deelnemende reclamebedrijven of alleen reclameboodschappen van specifieke reclamebedrijven. Wij hebben geen controle over deze afmeldingskeuzes.

Technologieën in mobiele toepassingen

Bij gebruik van mobiele toepassingen kunnen tijdelijk gegevens worden opgeslagen en verwerkt op uw mobiele apparaat.  Door mobiele toepassingen te gebruiken die door Optum worden ingezet om de Diensten te leveren, stemt u in met de overdracht en tijdelijke opslag van gegevens.  Onze mobiele toepassingen kunnen gegevens verzamelen die gerelateerd zijn aan het gebruik van uw mobiele apparaat, zoals een uniek apparaatidentificatienummer en, met uw toestemming, precieze geolocatiegegevens, gegevens van de bewegingscoprocessor (bijvoorbeeld stappen, afstand en hoogte), gegevens van de versnellingsmeter (geeft aan of u stilstaat of beweegt) en gyroscoopgegevens.  Onze mobiele toepassingen kunnen tevens technische gegevens verzamelen over uw mobiele apparaat en systeem- en toepassingssoftware (zoals het type telefoon, besturingssysteem en IP-adres), naast gegevens betreffende appgebruikspatronen.  

Wij verkrijgen locatiegegevens van uw apparaat om locatiegerelateerde diensten te leveren, zoals het volgen van trainingen en rapportagediensten, via de mobiele toepassing.  Wij slaan gegevens op over uw locatie nadat de dienst is geleverd en delen uw locatiegegevens niet met derden. U kunt de toestemming voor het gebruik van nauwkeurige, realtime of netwerklocatiegegevens op elk moment intrekken door de locatiefunctie uit te schakelen op uw mobiele apparaat of door geen gebruik te maken van functies op locatiebasis. Wanneer u uw toestemming intrekt, werken functies met betrekking tot nauwkeurige, realtime of netwerklocatie, zoals navigatie, niet langer.

 

 Gebruik van gegevens

Gebruik en opslag van gegevens om de App/Website en gerelateerde Diensten aan u te leveren

Optum en derdenleveranciers handelende namens Optum kunnen uw gegevens gebruiken en opslaan voor het uitvoeren van activiteiten gerelateerd aan het leveren van de App/Website en Diensten aan u, zoals: (i) registreren van u om de App/Website te gebruiken en aanmelden van u op de App/Website, waaronder de verificatie van uw identiteit waar van toepassing en toegang bieden tot de App/Website; (ii) beslechten van geschillen en/of oplossen van problemen; (iii) controleren van uw naleving van uw verplichtingen in onze Gebruiksvoorwaarden of ander Optum-beleid; (iv) verbeteren van de kwaliteit van de App/Website, (v) voldoen aan uw verzoeken; (vi) communiceren met u; (vii) u verbinden met en informatie verstrekken over diensten, aanbieders van diensten, beloningen, bronnen of programma’s waar u mogelijk toegang toe hebt; (viii) App/Website-content aan u leveren, waaronder, zonder beperking, aanbevelingen genereren (zoals aanbevolen App/Website-activiteiten) en verwerken van uw voorkeuren en verzoeken; (ix) analyseren, aanpassen en personaliseren van de App/Website, waaronder door de levering van aangepaste content en communicaties; (x) u voorzien van een gezondheidsscore(Health Score); (xi) u voorzien van informatie over uw gezondheid, waaronder mogelijke risico’s op basis van uw klinische achtergrond en levensstijl; en (xii) anderszins volgens uw instructies of zoals hierin wordt beschreven. Behalve waar verboden door de wet en slechts voor zover toegestaan door overeenkomsten van Optum met van toepassing zijnde Optum-Partners, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken in verband met andere diensten die wij aan u beschikbaar stellen.

De wettelijke basis van Optum voor het verwerken van uw gegevens omvat verwerking noodzakelijk voor de legitieme belangen van Optum, waaronder die hierboven worden beschreven, voor het uitvoeren van de functies die noodzakelijk zijn om de App/Website en de Diensten aan u te leveren.  Dit is tevens gebaseerd op uw toestemming, welke op elk moment kan worden ingetrokken door contact met ons op te nemen via privacy@Optum.com, zonder effect op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming voorafgaande aan de intrekking daarvan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken gebruik van geautomatiseerde besluitvormingstechnologieën ter ondersteuning van onze gegevensverwerkingsactiviteiten. Onze geautomatiseerde besluitvormingscapaciteiten omvatten onder andere logica die informatie verstrekt aan onze Gebruikers op basis van antwoorden van Gebruikers.  Deze logica helpt ons een persoonlijkere ervaring te creëren. Dit betekent dat onze Gebruikers informatie ontvangen die relevanter is voor hen.  Logica/besluiten die door het systeem worden genomen om informatie te verstrekken aan de gebruiker op basis van gebruikersantwoorden.  Deze logica zorgt voor persoonlijkere ervaringen op basis van antwoorden van de gebruiker, waardoor relevantere informatie wordt gepresenteerd aan de gebruiker. Op basis van door de gebruiker ingevoerde gegevens, handmatig of door automatische tracking, toont het systeem van tijd tot tijd verschillende berichten, vragen en hints.  Welke berichten op welk moment worden getoond, wordt bepaald door platformcontent en contentlogica zoals gebeurtenissen, voorwaarden, belangrijkheid of cooldowns.

Aanvullende informatie betreffende het gebruik van gegevens voor communicatie met u

Optum, Optum-Partners en derdenleveranciers handelende namens Optum kunnen uw gegevens gebruiken om met u te communiceren (waaronder, zonder beperking, via e-mail en/of mobiele pushmeldingen) over de App/Website en/of onze producten en Diensten (en gerelateerde aspecten en functionaliteit) of die van Optum-Partners die diensten aan u leveren.  Onze communicatie met u omvat, zonder beperking, contact met u via de e-mailadres(sen) die u gebruikt om u te registreren voor onze App/Website om met u te communiceren over de App/Website en handelingen die u pleegt in verband met de App/Website en/of de Diensten, waaronder, zonder beperking, het versturen van motiverende e-mails en herinneringen.

Uw mogelijkheden betreffende onze communicatie met u

Overeenkomstig het toepasselijke recht, bieden wij u de mogelijkheid om u aan of af te melden voor bepaalde communicatie, zoals bijvoorbeeld communicatie over producten of diensten van ons die u niet gebruikt, maar waarvan wij denken dat deze u zouden kunnen interesseren. Waar van toepassing kunt u zich afmelden door de afmeldingsinstructies te volgen in Optum-e-mails, pushmeldingen van Optum uit te schakelen in de instellingen van uw mobiele telefoon (waar beschikbaar) of de e-mailinstellingen aan te passen op de instellingenpagina van de App/Website. Echter, zelfs als u zich afmeldt van dergelijke communicatie, kunt u andere transactie-, relatie- en/of administratiegerelateerde communicatie ontvangen van of via Optum die belangrijk zijn of gerelateerd zijn aan uw Optum-account of de producten en diensten die u gebruikt (zoals bijvoorbeeld een kennisgeving dat er een wijziging is aangebracht in een van de diensten of in dit Privacybeleid). Merk tevens op dat u, niet Optum, de controle hebt over bepaalde instellingen voor hoe communicatie zoals e-mails en pushmeldingen worden weergegeven op uw apparaten en dat de instellingen die u selecteert van invloed zijn op hoe de communicatie van Optum wordt weergegeven (bijvoorbeeld of deze zichtbaar is op een vergrendeld scherm en of een voorbeeld van de berichtinhoud wordt weergegeven).

Aanmaak en gebruik van gecombineerde gegevens, gedeïdentificeerde gegevens en geaggregeerde gegevens

Voor zover toegestaan door de wet en door de overeenkomsten van Optum met van toepassing zijnde Optum-Partners, kunnen Optum en derdenleveranciers handelende in naam van Optum uw gegevens aggregeren en/of deïdentificeren (wat inhoudt dat u er niet mee kunt worden geïdentificeerd) en/of met uw toestemming uw gegevens combineren met andere gegevens beheerd door of ter beschikking van Optum en dergelijke gegevens gebruiken of bekendmaken als volgt:

·         Wij kunnen gedeïdentificeerde gegevens bekendmaken in geanonimiseerde vorm voor academische en statistische doeleinden.

·         Wij kunnen geaggregeerde of gecombineerde gegevens gebruiken om met u te communiceren over de App/Website en/of onze producten en diensten en kunnen dergelijke geaggregeerde of gecombineerde gegevens bekendmaken aan Optum-Partners in verband met het aanbieden van de App/Website.

Wij kunnen tevens gedeïdentificeerde gegevens, gedeïdentificeerde geaggregeerde gegevens en/of gedeïdentificeerde gecombineerde gegevens bekendmaken voor zakelijke doeleinden, waaronder, zonder beperking, de verbetering van onze producten en diensten, het uitvoeren van analyses zoals evaluatie van onze App/Website en de ontwikkeling van aanvullende voordelen, programma’s en diensten en bekendmaking aan Optum-Partners voor analytische doeleinden.

Bewaring van gegevens

Uw gegevens worden slechts zo lang bewaard als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de hierboven uiteengezette doeleinden, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten.  Dit geldt niet voor bewaring van gegevens door ons waar nodig (a) in verband met juridische procedures (waaronder mogelijke juridische procedures), het inwinnen van juridisch advies of anderszins uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten; en (b) voor medische doeleinden door zorgprofessionals of personen die onder die omstandigheden onderworpen zijn aan een vergelijkbare geheimhoudingsplicht.

 Bekendmaking van gegevens

Wij kunnen uw gegevens delen in de volgende omstandigheden:

Bekendmaking aan dienstenaanbieders en Optum-Partners

Optum en derdenleveranciers handelende namens ons kunnen uw gegevens bekendmaken aan Optum-Partners, derdenaanbieders van diensten of derdenleveranciers handelende namens ons ten behoeve van het leveren van de App/Website en gerelateerde diensten aan u of andere Gebruikers, waaronder, zonder beperking, registreren van u om de App/Website te gebruiken (bijvoorbeeld authenticatie van uw identiteit), en aanmelden van u op de App/Website, verstrekken van door u gevraagde informatie via de App/Website of gerelateerde diensten, faciliteren van uw aanmelding voor uitkeringen, beheren en verstrekken van beloningen gerelateerd aan uw gebruik van de App/Website, verlenen van klantenservice en koppelen van u aan bronnen en andere diensten (bijvoorbeeld coachingdiensten).  Derdenaanbieders van diensten of derdenleveranciers handelende namens ons mogen uw gegevens slechts gebruiken in verband met het leveren van deze diensten aan ons of waar vereist door de wet.

Aanvullende bekendmakingen met uw toestemming

Met uw toestemming kunnen wij gegevens delen met derden of deze toestaan gegevens te verzamelen van de App/Website op manieren die niet specifiek worden beschreven in dit Privacybeleid.

Veiligheid, beveiliging en naleving van de wet

Uw gegevens en de inhoud van uw communicaties via de App/Website kunnen worden bekendgemaakt aan derden indien vereist door de wet waar Optum of derdenleveranciers handelende namens ons zijn gevestigd, zoals gehoor geven aan een dagvaarding of vergelijkbaar juridisch proces, of wanneer wij redelijkerwijs geloven dat bekendmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen; afdwingen van de Gebruiksvoorwaarden (waaronder onderzoeken naar mogelijke schendingen daarvan); beschermen van uw veiligheid of die van anderen; detecteren, voorkomen of onderzoeken van fraude; melden van ongepaste of onwettige activiteiten; reageren op ondersteuningsverzoeken van Gebruikers; of reageren op verzoeken van de overheid.

Dochter- en gelieerde ondernemingen

Behalve waar verboden door de wet of uitgesloten door een contract, kunnen wij uw gegevens delen met dochterondernemingen of andere gelieerde ondernemingen die onder de algemene controle van Optum vallen voor de in dit Privacybeleid uiteengezette doeleinden.

Verkoop, fusie of vergelijkbare transactie

Wij kunnen uw gegevens delen in verband met een fusie, reorganisatie, gehele of gedeeltelijke verkoop van onze activa, financiering of gehele of gedeeltelijke overname van ons bedrijf door een ander bedrijf, of overdracht aan een ontvanger, curator of geïnteresseerde opvolger na een bankroet, in welke gevallen dergelijke bedrijven uw gegevens kunnen blijven verwerken volgens dit Privacybeleid (behalve waar verboden door de wet).

Gebruik en bekendmakingen zoals vereist of toegestaan door de wet, waaronder onderzoek, zorgactiviteiten en volksgezondheid

Voor zover niet verboden door de wet of uitgesloten door de overeenkomsten van Optum met de van toepassing zijnde Optum-Partner, kunnen Optum en derdenleveranciers handelende namens Optum uw gegevens gebruiken en bekendmaken: (a) zoals vereist of toegestaan door de wet; (b) voor onderzoeksdoeleinden; (c) ten behoeve van zorgactiviteiten van de van toepassing zijnde Optum-Partner; en (d) voor de volksgezondheid, zoals deze elk zijn gedefinieerd door en in overeenstemming met HIPAA (Healthcare Insurance Portability and Accountability Act, Verenigde Staten).

Wij hebben geen controle over het privacybeleid van derden

Onze App/Website kan links bevatten waarmee u andere websites, bronnen of programma’s kunt bezoeken of gebruiken die niet door Optum worden beheerd.  Wij hebben geen controle over de andere websites, bronnen of programma’s die u bezoekt en dit Privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die worden verzameld of die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke websites, bronnen of programma’s.  Contact maken met of anderszins toegang krijgen tot dergelijke andere websites, bronnen of programma’s is voor uw eigen risico.  U dient het privacybeleid te raadplegen dat van toepassing is op de andere websites, bronnen of programma’s.

 

 Beveiligingspraktijken

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons. Wij hanteren beveiligingsnormen om de aan ons verstrekte gegevens te beschermen, zowel tijdens de overdracht als nadat wij deze hebben ontvangen. Deze veiligheidsmaatregelen verschillen afhankelijk van de gevoeligheid van de gegevens die wij verzamelen, verwerken en opslaan en de huidige stand van de technologie.  Wij beperken bijvoorbeeld de toegang tot gegevens tot Optum-medewerkers of derdenleveranciers die toegang tot dergelijke gegevens nodig hebben om de Diensten te kunnen leveren.  Wij hanteren geschikte fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen, waaronder firewalls, individuele wachtwoorden en encryptie- en authenticatietechnologie en nemen alle andere noodzakelijke, passende administratieve, organisatorische, technische, personeels- en fysieke maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbevoegde of onwettige verwerking en gebruik, onbedoeld verlies of vernietiging, of beschadiging, diefstal, bekendmaking of wijziging en om de integriteit ervan te verzekeren.  Merk op dat Optum gebruikmaakt van encryptiesoftware waarop uitvoerbeperkingen van toepassing kunnen zijn.

Geen enkele overdrachtsmethode via internet of elektronische opslagmethode is echter 100% veilig. Wij kunnen daarom de absolute veiligheid van gegevens niet garanderen.  Wanneer u gegevens bekendmaakt via een open netwerk, zoals internet of e-mail, dient u zich ervan bewust te zijn dat dit mogelijk toegankelijk is voor anderen.  Indien u vragen hebt over de beveiliging van onze App/Website, kunt u contact met ons opnemen via privacy@Optum.com.

Zorg dat u zich afmeldt na gebruik van openbare computers of die van derden

Zoals hierboven is beschreven, maken wij gebruik van Trackingtechnologieën die u automatisch weer aanmelden op uw account bij ons, tenzij u zich uitdrukkelijk afmeldt van uw account voordat uw sessie eindigt (hetzij door u of door ons, bijvoorbeeld als onze App/Website een "time-out" heeft gehad, waarbij wij uw sessie automatisch beëindigen na een periode van inactiviteit die wij vaststellen naar ons goeddunken).  Indien u zich aanmeldt op de App/Website met een openbare computer of apparaat of een computer of apparaat die het eigendom is van of wordt gedeeld met een andere persoon, dient u zich uitdrukkelijk af te melden van uw account.  Als uw sessie niet is beëindigd, zou de volgende gebruiker van die computer of apparaat mogelijk toegang kunnen hebben tot uw account en de gegevens van uw account.

Uw gebruik van permanente aanmelding

Indien u ervoor kiest om permanent aangemeld te zijn op uw account, bijvoorbeeld door uw mobiele toepassing uw e-mailadres en/of wachtwoord te laten onthouden, hebben anderen mogelijk toegang tot informatie via uw apparaat. Indien u zich zorgen maakt over onbevoegd gebruik of bekendmaking van gegevens via permanente aanmelding, dient u ervoor te kiezen niet permanent aangemeld te zijn.

Overdracht van gegevens

De App/Website en uw gegevens worden gehost in Zwitserland in een database die is aangemeld en geregistreerd bij de Zwitserse federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie in overeenstemming met artikel 11a, lid 3 van de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming van 19 juni 1992.  Door de App/Website te gebruiken, geeft u toestemming voor de overdracht van uw gegevens naar onze faciliteiten en de faciliteiten van derden waarmee wij deze delen zoals beschreven in ons Privacybeleid. Indien u de App/Website gebruikt vanuit de Europese Economische Ruimte, wees u er dan van bewust dat uw gegevens kunnen worden overgedragen naar de Verenigde Staten voor de verwerking van klantenservicevragen. Wij implementeren maatregelen zoals standaard contractclausules inzake gegevensbescherming om ervoor te zorgen dat alle overgedragen gegevens beschermd en veilig blijven. Een kopie van deze clausules kan worden verkregen door contact met ons op te nemen, zoals is aangegeven in het hoofdstuk "Contact met ons opnemen" van dit Privacybeleid.

 

 Beheren en bijwerken van gegevens: Uw rechten

Gebruikers hebben het recht om in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens of om beperking daarvan te vragen en om toegang tot, rectificatie, verwijdering en overdracht van hun eigen gegevens te verzoeken.  Verzoeken dienen te worden ingediend door contact met ons op te nemen via privacy@Optum.com.  Wij zullen reageren op uw verzoek binnen een redelijk tijdsbestek onder de omstandigheden van uw verzoek en in elk geval volgens de wettelijke voorschriften.

Behalve door gebruik te maken van de hierboven vermelde contactgegevens, kunt u bepaalde gegevens bijwerken en/of verwijderen door u aan te melden op de App/Website en uw account bij te werken.  Onthoud echter dat als wij delen van deze gegevens reeds hebben bekendgemaakt aan derden, wij niet langer toegang hebben tot die gegevens en de verwijdering of aanpassing van dergelijke gegevens niet kunnen afdwingen bij de partijen waaraan we deze gegevens hebben bekendgemaakt.  Indien u bepaalde gegevens aanpast in onze App/Website die wij hebben ontvangen van derden, behouden wij ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de bijgewerkte gegevens terug te delen met deze derden. U moet daarom bijgewerkte gegevens verstrekken aan deze derden, als u zeker wilt zijn dat zij over uw aanpassingen beschikken. Bepaalde gegevens zijn noodzakelijk voor ons om de App/Website en de Diensten te kunnen aanbieden. Als u dergelijke noodzakelijke gegevens verwijdert, kunt u geen gebruikmaken van de App/Website en de Diensten.

Indien u wilt dat uw account wordt gedeactiveerd, kunt u contact met ons opnemen via privacy@Optum.com of de instructies in de App/Website volgen.  Indien u een Gebruiker bent geworden door de deelname van een Optum-Partner aan een van onze programma’s, dient u tevens contact op te nemen met die Optum-Partner.  Nadat wij uw verzoek hebben ontvangen, deactiveren wij uw account binnen een redelijk tijdsbestek onder de omstandigheden van uw verzoek.  U kunt gedurende 30 dagen uw account herstellen, indien het per abuis is gedeactiveerd.  Na 30 dagen starten wij het proces om uw account permanent te verwijderen van onze systemen, waarna uw account onherstelbaar kan worden.  U erkent dat door u op de App/Website geplaatste content niet kan worden hersteld nadat uw account is verwijderd.  Merk echter op dat: 1) Optum (en onze derdenleveranciers handelende namens ons), onze Optum-Partners en andere van toepassing zijnde derden gedeïdentificeerde gegevens en geaggregeerde of gecombineerde gegevens op basis van uw gegevens die zijn geïdentificeerd, kunnen blijven gebruiken en delen voor elk doeleinde; en 2) Optum gegevens van uw gedeactiveerde account kan blijven gebruiken ter naleving van de van toepassing zijnde voorschriften.  Merk tevens op dat ondanks dat u uw account kunt deactiveren of verwijdering van uw gegevens kunt verzoeken, wij verplicht kunnen zijn (door de wet of anderszins, bijvoorbeeld om fraude te voorkomen, geschillen te beslechten of problemen op te lossen) deze gegevens te bewaren, in welk geval wij pas aan uw verwijderingsverzoek zullen voldoen nadat wij aan dergelijke vereisten hebben voldaan.  Wij kunnen tevens een kopie van uw gegevens bewaren om onze wettelijke rechten te beschermen, zoals in verband met uw gebruik van de App/Website of instemming met onze Gebruiksvoorwaarden, zoals is toegestaan of vereist door de van toepassing zijnde wetgeving.

Wij hopen dat wij al uw vragen kunnen beantwoorden over dit Privacybeleid en onze verzameling en verwerking van uw persoonlijke gegevens. Indien u echter van mening bent dat de verwerking van uw gegevens door Optum inbreuk maakt op de van toepassing zijnde wet, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij uw nationale toezichthouder die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonlijke gegevens.

Kinderen

De App/Website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 en kinderen jonger dan 16 mogen onze App/Website niet gebruiken. Bescherming van de privacy van kinderen is zeer belangrijk voor ons. Wij verzamelen geen gegevens van personen waarvan wij weten dat deze jonger zijn dan 16 en geen enkel deel van onze App/Website is opgezet om personen jonger dan 16 aan te trekken. Indien wij te weten komen dat een persoon ons zijn/haar gegevens heeft verstrekt en jonger is dan 16, nemen wij maatregelen om de gegevens van die Gebruiker te verwijderen uit onze databases en om te voorkomen dat die Gebruiker de App/Website gebruikt.

 

 Wijzigingen in dit Privacybeleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit Privacybeleid bijwerken om wijzigingen in onze gegevenspraktijken te weerspiegelen. Indien wij wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, worden deze weerspiegeld in een bijgewerkt Privacybeleid dat op de App/Website wordt geplaatst. Alle wijzigingen worden van kracht na plaatsing daarvan of op een latere datum die schriftelijk door ons wordt aangekondigd.  Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te controleren op de nieuwste informatie betreffende onze privacypraktijken. U kunt vaststellen wanneer dit Privacybeleid het laatst is gewijzigd door naar de "Ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid te kijken. Door de App/Website of diensten te blijven gebruiken na de ingangsdatum van een gewijzigd Privacybeleid, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van het gewijzigde Privacybeleid.

 

Terms and Conditions of Use

Ingangsdatum:  2018/1/24

INLEIDING EN ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN

DE APP/WEBSITE EN DIENSTEN

BEËINDIGING

BELANGRIJKE DISCLAIMER

REGISTRATIE

VEILIGHEID

AFSTANDSVERKLARING BETREFFENDE PUBLIEKE UITDAGINGEN

AANVAARDBAAR GEBRUIK

CONTENT GEGENEREERD DOOR GEBRUIKERS

KOPPELINGEN NAAR OF VANAF ANDERE WEBSITES

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN EIGENDOM

UW VERPLICHTINGEN

RECHTEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN

OVERDRACHT EN UITBESTEDING

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TOEPASSINGEN

ALGEMEEN

CONTACT

INWONERS VAN HET VERENIGD KONINKRIJK: ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

WEBSITE-GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE VERENIGDE STATEN

 

1.             INLEIDING EN ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN

1.1             Wij zijn OPTUM HEALTH & TECHNOLOGY (US) LLC, een bedrijf dat is geregistreerd in de Verenigde Staten met statutaire zetel op 11469 Olive Blvd., PMB 314, Creve Coeur, MO 63141, VS ("wij", "we", "onze" of "ons"). E-mail naar privacy@Optum.com om contact met ons op te nemen.  Wij beheren de website mywellbeingsolution.com en de daaraan gerelateerde websites en mobiele toepassingen (samen de "App/Website").

1.2             Deze voorwaarden (de "Voorwaarden") bevatten informatie over ons en de juridische voorwaarden waarop wij de Diensten (zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder) en toegang tot de App/Website aan u, als bezoeker en als geregistreerde Gebruiker, leveren. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de App/Website of de Diensten bezoekt of gebruikt. Door de App/Website te gebruiken of door u te registreren als een Gebruiker, bevestigt u dat u deze Voorwaarden accepteert en dat u ermee instemt zich eraan te houden.

1.3            Informatie over onze privacypraktijken is te vinden in ons Privacybeleid. Neem de tijd om het Privacybeleid door te lezen, omdat dit belangrijke informatie bevat over hoe wij uw gegevens gebruiken. Het Privacybeleid is middels verwijzing hierin opgenomen en vormt een onderdeel van deze overeenkomst tussen u en ons.  Door de App/Website te gebruiken, geeft u toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens en u garandeert dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.

1.4             Verwijzingen in deze Voorwaarden naar "u" (en "Gebruikers") verwijzen naar het individu dat gebruikmaakt van de App/Website en de Diensten voor niet-commerciële en privédoeleinden.

1.5             Tenzij anders wordt aangegeven in deze Voorwaarden, zijn de App/Website en de Diensten niet bedoeld of ontworpen voor gebruik door kinderen jonger dan 16. U mag de App/Website of Diensten niet gebruiken als u jonger bent dan 16.

1.6             Het wordt aanbevolen om een kopie van deze Voorwaarden af te drukken of te bewaren op uw computer voor naslag.

1.7             Wij passen deze Voorwaarden van tijd tot tijd aan. Telkens wanneer u gebruikmaakt van de Diensten, zijn de op dat moment van kracht zijnde Voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Diensten. Controleer deze Voorwaarden telkens wanneer u de Diensten wilt gebruiken, om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. U kunt vaststellen wanneer deze Voorwaarden het laatst zijn gewijzigd door naar de "Ingangsdatum" bovenaan deze Voorwaarden te kijken. U wordt op de hoogte gesteld van alle belangrijke en wezenlijke wijzigingen in deze Voorwaarden voordat dergelijke wijzigingen ingaan. Indien u wijzigingen onacceptabel vindt, dient u te stoppen met het gebruik van de Diensten en/of uw account te sluiten. Indien u de Diensten echter blijft gebruiken na de datum waarop de wijzigingen in deze Voorwaarden van kracht worden, wordt u geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd.

2.             DE APP/WEBSITE EN DIENSTEN

2.1             Bij Optum begrijpen wij het belang van een gezonde levensstijl voor u en uw dierbaren. Ons bedrijf is er om u aan te moedigen doelen te stellen, uw zorgopties te begrijpen en bovenal een geïnformeerde zorgconsument te zijn. Wij willen dat u de middelen hebt om uw eigen gezondheidssituatie te volgen en de mensen te bereiken die in staat zijn u en uw behoeften te begrijpen en te ondersteunen.

2.2             Wij bieden hoofdzakelijk deelnemers aan internationale programma’s voor ondersteuning van werknemers of bedrijfsgezondheidsdiensten de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten met betrekking tot gezondheid en levensstijl via onze App/Website.  Dit zijn, zonder beperking, het verkrijgen van een gezondheidsscore(Health Score); deelname aan individuele en bedrijfsfitnessuitdagingen tussen Gebruikers; volgen van uw voortgang in het behalen van verschillende doelen; interactie met coaches; toegang tot bronnen die mogelijk beschikbaar zijn voor u; interactie met andere Gebruikers; toegang tot uw persoonlijke gezondheidsprofiel; deelname aan community- of groepsdiscussiefora or bedrijfsgroepen; verzamelen van punten voor beloningen; feedback en gegevensanalyse betreffende uw levensstijl; en gerelateerde programma’s, producten en diensten (samen de "Diensten").

2.3             Wij kunnen de App/Website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om de wijzigingen in de diensten die wij aanbieden, onze zakelijke prioriteiten en/of de behoeften van onze klanten te weerspiegelen.

2.4             De App/Website wordt gratis beschikbaar gesteld. Wij garanderen niet dat de App/Website of content daarop altijd beschikbaar of zonder storingen zal zijn. Wij kunnen de beschikbaarheid van de App/Website of delen daarvan opschorten, intrekken of beperken om zakelijke en operationele redenen.

2.5             Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die de App/Website gebruiken via uw internetverbinding zich bewust zijn van deze Voorwaarden en andere van toepassing zijnde voorwaarden en dat zij zich daaraan houden.

2.6             Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Diensten die noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke voorschriften, om een veiligheidsbedreiging te bestrijden of die anderszins niet wezenlijk van invloed zijn op de aard en de kwaliteit van de Diensten.

2.7             Wij kunnen wijzigingen van significante aard aanbrengen in de Diensten, maar indien wij dat doen, zullen wij u op de hoogte stellen voordat de wijzigingen ingaan.

2.8             De App/Website en Diensten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor uw profijt.  Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid jegens andere partijen.

2.9             De App/Website is gericht op personen in het Verenigd Koninkrijk en is uitsluitend bedoeld voor de promotie en levering van de Diensten in dat land.  Wij garanderen niet dat de content, producten of Diensten die beschikbaar zijn op of via de App/Website geschikt zijn voor gebruik of beschikbaar zijn op andere locaties.

3.             BEËINDIGING

3.1             Wij kunnen uw account op elk moment beëindigen en verwijderen naar ons goeddunken door u niet minder dan 30 dagen vooraf schriftelijk in kennis te stellen.

3.2             Niettegenstaande artikel 3.1 kunnen wij uw account met onmiddellijke ingang beëindigen en verwijderen middels schriftelijke kennisgeving indien u inbreuk maakt op deze Voorwaarden.

3.3             Bij beëindiging en verwijdering van uw account om welke reden dan ook:

3.3.1             uw toegang tot de Diensten wordt geblokkeerd;

3.3.2             de opgebouwde aanspraken, rechtsmiddelen, verplichtingen en aansprakelijkheden van beide partijen blijven onverlet na beëindiging, waaronder het recht om een schadeclaim in te dienen met betrekking tot inbreuken op de Voorwaarden ten tijde van of voorafgaand aan de beëindiging; en

3.3.3             delen van de Voorwaarden die uitdrukkelijk of impliciet uitwerking hebben na beëindiging blijven onverminderd van kracht.

4.             BELANGRIJKE DISCLAIMER

4.1             Optum streeft ernaar om u te voorzien van een schat aan informatie over gezondheidszaken, naast een breed assortiment hulpmiddelen en online community's waarmee u uw gezondheidservaringen en -kennis kunt delen en toegang kunt krijgen tot informatie van anderen.  Echter, hoewel wij pogen de juistheid van de op de App/Website aangeboden informatie te waarborgen, kunnen wij niet garanderen dat deze altijd juist of actueel is.  Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor door anderen geplaatste communicatie in publieke delen van de App/Website.

4.2             De App/Website en Diensten zijn uitsluitend ontworpen voor informatie- en entertainmentdoeleinden. Vertrouw niet op de App/Website of Diensten om beslissingen te nemen aangaande levensstijl, aanbieders of medische kwesties. Deze beslissingen zijn persoonlijk en dienen te worden genomen in overleg met uw individuele zorgaanbieders. Optum verstrekt geen medisch, diagnostisch of behandelingsadvies en de hulpmiddelen en algoritmen die beschikbaar zijn op de App/Website en via de Diensten, zijn niet bedoeld om aandoeningen te diagnosticeren, beheren of volgen.  Voor de doeleinden van deze Voorwaarden omvat medisch, diagnostisch of behandelingsadvies, zonder beperking, psychiatrisch, psychologisch, medisch, verplegings- of professioneel zorgadvies of -diensten zoals voedings- of dieetadvies, geneeskundige praktijken, verpleging of professionele zorg, psychotherapie of het aanbieden van behandelingen, instructies, diagnose, prognose of advies.  Bij gebruik van de Diensten doet u dat voor eigen risico en u dient de volledige verantwoordelijkheid te nemen voor de effecten op uw lichaam die u zou kunnen ervaren.  Eventuele door ons aangeboden begeleiding is geen vervanging voor professioneel medisch advies. Indien u medisch advies of behandeling nodig hebt, raadpleeg dan een professionele zorgverlener.

4.3             Zonder beperking van het voorgaande, kunnen de Diensten niet geschikt zijn indien u bepaalde medische aandoeningen hebt. Vraag altijd uw arts of andere gekwalificeerde professionele zorgverlener om advies indien u vragen hebt over uw gezondheid en voordat u deelneemt aan een gezondheidsgerelateerd programma of een sportprogramma, dieet of medisch behandelingsprogramma aanvangt of wijzigt gerelateerd aan de Diensten of de App/Website.

4.4             Uw gebruik van deze App/Website of de Diensten vormt in geen geval een arts-patiëntrelatie. Wij adviseren of onderschrijven geen specifieke onderzoeken, zorgaanbieders, procedures, behandelingen of meningen of andere informatie die op deze App/Website of via de Diensten aangetroffen kan worden. Indien u vertrouwt op informatie verstrekt door deze App/Website of via de Diensten of door onze medewerkers, gasten of bezoekers, doet u dat geheel voor eigen risico.

4.5             INDIEN U DENKT DAT U EEN MEDISCH NOODGEVAL HEBT, BEL DAN ONMIDDELLIJK UW ARTS OF DE NOODHULPDIENSTEN. U DIENT MEDISCH OF GEZONDHEIDSGERELATEERD ADVIES VAN UW PROFESSIONELE ZORGVERLENER NIET AF TE WIJZEN, VERMIJDEN OF WACHTEN MET INWINNEN ERVAN VANWEGE IETS DAT U MOGELIJK HEBT GELEZEN OP DEZE WEBSITE OF VANWEGE EEN DIENST DIE U HEBT GEBRUIKT. DE OP DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR GESTELDE INFORMATIE EN DIENSTEN ZIJN UITSLUITEND VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN EN ZIJN GEEN (EN DIENEN NIET TE WORDEN GEBRUIKT ALS) VERVANGING VOOR PROFESSIONEEL MEDISCH ADVIES, BEHANDELING OF DIAGNOSE.

5.             REGISTRATIE

5.1             Bepaalde delen van de App/Website kunnen uitsluitend toegankelijk zijn voor geregistreerde leden.  Om een account aan te maken of te herconfigureren, worden bepaalde gegevens van u gevraagd, waaronder uw naam, persoonlijke contactgegevens (adres, locatie en e-mailadres), geboortedatum en geslacht.  U wordt ook gevraagd gezondheidsgerelateerde gegevens aan ons te verstrekken, waaronder, zonder beperking: details over eerdere gezondheidsproblemen of klinische kwesties, details over uw familiegeschiedenis (met name betreffende gezondheidsproblemen of klinische kwesties), details over uw levensstijl en activiteiten (waaronder GPS-gegevens) en klinische gegevens. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken op de App/Website.

5.2             Door u te registreren voor de Diensten, stemt u ermee in om (i) ware, juiste, actuele en volledige gegevens te verstrekken over uzelf zoals deze worden gevraagd op het online registratieformulier en (ii) uw account te onderhouden en tijdig bij te werken om het waarheidsgetrouw, juist, actueel en volledig te houden. Indien u persoonlijke gegevens verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig zijn, of indien wij redelijke gronden hebben om te vermoeden dat uw persoonlijke gegevens onwaar, onjuist, niet actueel of onvolledig zijn, hebben wij het recht om uw huidige of toekomstige gebruik van de Diensten op te schorten, beëindigen of weigeren. U stemt ermee in om uw contactgegevens bij te werken in geval van wijzigingen, zodat wij met u kunnen communiceren over de Diensten.

5.3             Tijdens de registratie moet u een e-mailadres en wachtwoord opgeven en een weergavenaam selecteren die uw "Alias" is op de App/Website.  Wees zorgvuldig bij het kiezen van uw Alias, omdat deze wordt weergegeven wanneer u berichten plaatst op de App/Website en kan worden weergegeven in verband met uw gebruik van onze mobiele toepassingen.  Indien de Alias persoonlijk identificeerbaar is, maakt u mogelijk identificeerbare gegevens over uzelf publiekelijk bekend. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie over uw Alias en het gebruik daarvan.

5.4             Uw Alias en wachtwoord zijn uw aanmeldgegevens voor toegang tot delen van de App/Website en Diensten die alleen toegankelijk zijn voor leden. U stemt ermee in dat wij het recht hebben om Aliassen of wachtwoorden om welke reden dan ook uit te schakelen en/of te verwijderen indien u zich naar ons redelijk oordeel niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden hebt gehouden.

5.5            U bent verantwoordelijk voor de bescherming van uw wachtwoord: behandel dergelijke gegevens als vertrouwelijk en maak deze niet bekend aan derden. U wordt geadviseerd een wachtwoord te kiezen bestaande uit hoofd- en kleine letters, cijfers en symbolen.  Alle aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit het niet naleven van deze voorschriften wordt afgewezen.  U stemt ermee in dat indien uw Alias of wachtwoord gecompromitteerd zijn of u deze bent vergeten, u Optum onmiddellijk zult informeren door contact met ons op te nemen via privacy@Optum.com.

6.             VEILIGHEID

6.1             Hoewel wij commercieel redelijke en passende maatregelen nemen om uw gegevens te beschermen op basis van de gevoeligheid van dergelijke gegevens, begrijpt u en stemt u ermee in dat wij de veiligheid van uw gegevens niet kunnen garanderen. U stemt ermee in dat wij uw Alias kunnen gebruiken om u te verifiëren op delen van de App/Website of voor Diensten en bij leveranciers handelende namens ons.

6.2             Wij garanderen niet dat de App/Website veilig is of vrij van fouten of virussen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies veroorzaakt door een virus, verspreide denial-of-service-aanval of andere technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigen materiaal zou kunnen infecteren door uw gebruik van de App/Website of door het downloaden van content daarop of daaraan gekoppelde websites.

6.3             U bent verantwoordelijk voor de configuratie van uw apparaten, computerprogramma’s en platformen voor toegang tot de App/Website. U wordt geadviseerd uw eigen antivirussoftware te gebruiken.

6.4             U dient de App/Website niet te misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logicabommen of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U dient niet te proberen onbevoegd toegang te krijgen tot de App/Website, de server waarop de App/Website is opgeslagen of servers, computers of databases die verbonden zijn met de App/Website. U dient de App/Website niet aan te vallen via een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of-service-aanval. Wij melden alle dergelijke inbreuken aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en wij zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit bekend te maken aan hen. In geval van dergelijke inbreuken vervalt uw recht om de App/Website te gebruiken onmiddellijk.

7.             AFSTANDSVERKLARING BETREFFENDE PUBLIEKE UITDAGINGEN

7.1             Optum stelt u in staat zich te registreren voor deelname aan Publieke Uitdagingen tussen Gebruikers van deze website.  Door u te registreren, erkent u dat dergelijke deelname een mogelijk gevaarlijke activiteit is en dat deelname geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid is.  U erkent verder dat u geen gebruik zult maken van middelen of zich zult gedragen op wijzen die redelijkerwijs kunnen worden beschouwd als zijnde in strijd met de algemene regels van eerlijkheid.

7.2             Optum behoudt zich het recht voor om uw activiteit te toetsen en te verifiëren en om u tijdelijk of permanent uit te sluiten van een Publieke Uitdaging of van Publieke Uitdagingen in het algemeen of om uw account op te schorten of te beëindigen, wanneer wij redelijkerwijs van mening zijn dat een dergelijke maatregel noodzakelijk is (i) om te voldoen aan van toepassing zijnde wetten, bestuursrechtelijke bepalingen, juridisch processen of overheidsverzoeken; (ii) om door u gedane erkenningen af te dwingen, waaronder het onderzoeken van een mogelijke inbreuk daarop; of (iii) om de rechten, eigendommen of veiligheid van Optum, zijn Gebruikers en het publiek te beschermen.

7.3             Optum kan uw contactgegevens gebruiken om u motiverende berichten te sturen in verband met Publieke Uitdagingen.

7.4             In gevallen waarin prijzengeld is gemoeid met Publieke Uitdagingen, wordt dergelijk prijzengeld (verminderd met belasting en andere mogelijk van toepassing zijnde inhoudingen) uitbetaald aan de Gebruikers die het beste resultaat behalen.  De beoordeling van het beste resultaat wordt afzonderlijk gedefinieerd voor elke Publieke Uitdaging.  In geval van gelijke resultaten van twee of meer Gebruikers, wordt het prijzengeld gelijk verdeeld over deze Gebruikers.  Optum kan niet-geldelijke prijzen toekennen en/of uw nominatie van een charitatieve instelling als begunstigde aanvaarden.

7.5            Medewerkers van Optum en hun onshore en nearshore ontwikkelingspartners en hun familieleden mogen deelnemen aan Publieke Uitdagingen, maar worden uitgesloten van prijzengeld en andere prijzen.

7.6             Beslissingen van Optum aangaande het bovenstaande zijn definitief.

8.             AANVAARDBAAR GEBRUIK

8.1             Als voorwaarde voor uw gebruik van de App/Website stemt u ermee in de App/Website of materialen op de App/Website niet te bezoeken of te gebruiken of te proberen te bezoeken of te gebruiken om handelingen uit te voeren die ons of derden zouden kunnen schaden of de werking van de App/Website of onze andere diensten zouden kunnen verstoren.  U mag bijvoorbeeld, zonder beperking, niet:

8.1.1             de App/Website gebruiken voor doeleinden die onwettig zijn volgens de van toepassing zijnde wet of verboden zijn door deze Voorwaarden;

8.1.2             de App/Website gebruiken om fraude te plegen;

8.1.3             de App/Website gebruiken om virussen, malware of andere schadelijke softwarecode te verspreiden;

8.1.4             de App/Website gebruiken voor het promoten van ongevraagde advertenties of het versturen van spam;

8.1.5             de App/Website gebruiken om communicaties van ons of een andere dienst of entiteit na te bootsen om identiteitsgegevens, authenticatiereferenties of andere informatie te verzamelen ("phishing");

8.1.6             de App/Website gebruiken op wijzen die de werking of zaken van de App/Website of de zaken van andere entiteiten verstoren;

8.1.7             de App/Website gebruiken op wijzen die minderjarigen schaden;

8.1.8            u voordoen als andere Gebruikers of andere Gebruikers toestaan uw Alias te gebruiken voor toegang tot de App/Website of Diensten;

8.1.9            gegevens verzamelen, kopiëren of gebruiken over andere Gebruikers zonder hun medeweten en toestemming;

8.1.10          onwettige activiteiten promoten;

8.1.11          discussies verstoren of reacties plaatsen die niet gerelateerd zijn aan het onderwerp van een discussie;

8.1.12          stellen of suggereren dat wij andere bedrijven, producten of diensten onderschrijven, tenzij wij dit afzonderlijk schriftelijk zijn overeengekomen;

8.1.13          gegevens of materialen van de App/Website of Diensten verzamelen, kopiëren of vergaren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;

8.1.14          handmatige of geautomatiseerde software, apparaten, scripts, robots, achterdeurtjes of andere middelen of processen gebruiken om webpagina’s of andere diensten vervat in de App/Website of Diensten te bezoeken, "scrapen", "crawlen" of "spideren".

8.1.15          pogen de App/Website (of aspecten of functies daarvan) te manipuleren op oneerlijke, oneigenlijke of ongepaste wijze of op een wijze die u of andere Gebruikers een oneerlijk, oneigenlijk of ongepast voordeel biedt (alles zoals bepaald door ons naar ons goeddunken), bijvoorbeeld door ons systeem te bespelen om beloningen of andere voordelen te verkrijgen;

8.1.16         auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten of kennisgevingen op de App/Website of Diensten verwijderen, wijzigen, vermijden, verstoren of omzeilen;

8.1.17          de App/Website gebruiken om onbevoegd toegang te krijgen tot of gebruik te maken van computers, gegevens, systemen, accounts of netwerken;

8.1.18          pogen de voor het aanbieden van de App/Website of Diensten gebruikte software te ontcijferen, decompileren, disassembleren of reverse-engineeren; of

8.1.19         pogen wachtwoorden of Gebruikersverificatiemethoden te omzeilen.

9.             CONTENT GEGENEREERD DOOR GEBRUIKERS

9.1             De App/Website kan gegevens bevatten die zijn geüpload door andere Gebruikers van de App/Website, waaronder naar prikborden en de eigen nieuwsstreams van Gebruikers.  Deze gegevens en materialen zijn niet geverifieerd of goedgekeurd door ons. De meningen van Gebruikers op de App/Website geven niet onze meningen of waarden weer.

9.2             U bent geheel verantwoordelijk voor uw eigen communicatie en uw vertrouwen op communicatie in publieke delen.  Wanneer u gebruikmaakt van een functie waarmee u content kunt uploaden naar de App/Website, dient de content te voldoen aan de volgende regels:

9.2.1             deze mag niet obsceen, beledigend, aanstootgevend of racistisch zijn en mag geen haat voor of lichamelijk letsel aan anderen promoten of voorstellen;

9.2.2             deze mag niet anderen intimideren of pesten;

9.2.3             deze dient waar en eerlijk te zijn voor zover u weet;

9.2.4             deze mag niet lasterlijk zijn voor anderen;

9.2.5             deze mag geen materialen of content gebruiken of inbreuk maken op de rechten of privacy van anderen, u mag bijvoorbeeld geen afbeeldingen van bekende personages, videobeelden of muziek gebruiken (tenzij dit van uzelf is);

9.2.6             deze mag geen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens over anderen bevatten; en

9.2.7             deze mag geen terrorisme, geweld of illegaal gedrag promoten of gedogen.

9.3             U garandeert dat dergelijke bijdragen voldoen aan deze regels en u bent aansprakelijk jegens ons en stelt ons schadeloos in geval van inbreuken op die garantie. Dit houdt in dat u verantwoordelijk bent voor verlies of schade die wij lijden door inbreuk op uw garantie.

9.4             Content die u uploadt naar de App/Website wordt beschouwd als niet vertrouwelijk en niet eigendomsrechtelijk beschermd. U behoudt alle eigendomsrechten op uw content, maar u dient ons een beperkte licentie te verlenen om de content te gebruiken, op te slaan, te kopiëren en aan derden te verspreiden en beschikbaar te stellen.

9.5             Wij hebben het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die stellen dat door u op onze website geplaatste of geüploade content inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten of hun recht op privacy.

9.6             Wij behouden ons het recht voor om content niet te accepteren of niet of niet langer te gebruiken van personen die naar onze mening deze regels schenden.

9.7             Indien u een klacht wilt indienen over door andere Gebruikers geüploade gegevens en materialen, neem dan contact met ons op via privacy@Optum.com.

9.8             Het is belangrijk om te weten dat andere Gebruikers die informatie of meningen plaatsen, mogelijk geen medische, voedingskundige of andere relevante opleiding of ervaring hebben.  U dient niets dat door andere Gebruikers op de App/Website is geplaatst te beschouwen als medisch of voedingsadvies.  Vraag geen diagnose of voedingsadvies voor uw specifieke aandoening van andere Gebruikers van de App/Website.

9.9             Sommige meningen van Gebruikers kunnen informatie bevatten over behandelingen, medicijnen of afwijkend gebruik van middelen die niet zijn goedgekeurd door de relevante autoriteit of zelfs illegaal kunnen zijn in de Verenigde Staten en/of het Verenigd Koninkrijk. Andere kunnen verwijzen naar onbestudeerde of mogelijk gevaarlijke producten, zoals kruiden en voedingsstoffen.  Vraag altijd uw arts of andere gekwalificeerde professionele zorgverlener om advies voordat u een behandelingsplan wijzigt of een nieuwe behandeling, dieet of routine start of stopt.

9.10          De ervaringen van andere Gebruikers kunnen nuttig of geruststellend zijn, maar dergelijke anekdotes of andere zaken die op de App/Website worden geplaatst, zijn nooit vervanging voor professioneel medisch of voedingsadvies, diagnose of behandeling door een gekwalificeerde zorgverlener.

9.11          U dient medisch of voedingsadvies van uw arts of andere gekwalificeerde zorgverlener nooit te negeren of te wachten met inwinnen ervan vanwege iets dat u hebt gelezen op deze App/Website. Indien u denkt dat u een medisch noodgeval hebt, bel dan onmiddellijk uw arts of de noodhulpdiensten.

10.         KOPPELINGEN NAAR OF VANAF ANDERE WEBSITES

10.1          De App/Website kan koppelingen bevatten naar andere websites en bronnen die door derden worden aangeboden. Deze koppelingen worden uitsluitend aangeboden voor uw gemak en ter verdere informatie. Deze betekenen niet dat wij dergelijke websites onderschrijven en dienen niet te worden opgevat als goedkeuring door ons van de gekoppelde websites of informatie die u er mogelijk van verkrijgt. Wij hebben geen controle over of verantwoordelijkheid voor de content van de gekoppelde websites en zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade voortvloeiende uit uw gebruik ervan.

10.2          U mag een koppeling maken naar de App/Website vanaf een andere website, mits:

10.2.1          de koppeling verwijst naar mywellbeingsolution.com, in voorkomend geval, en niet naar andere pagina’s binnen de App/Website;

10.2.2          de koppeling een uitsluitend tekstuele koppeling is die duidelijk gemarkeerd is als mywellbeingsolution.com;

10.2.3          u dit doet op een eerlijke, wettige wijze die onze reputatie niet schaadt of misbruik maakt daarvan;

10.2.4          het geen frame of andere browser- of randomgeving creëert rond de content van de App/Website;

10.2.5          u het niet doet op een wijze die enige vorm van associatie of goedkeuring door ons suggereert waar deze niet bestaat, of suggereert dat wij uw producten of diensten onderschrijven of producten of diensten van of beschikbaar via de website waarop u een koppeling plaatst naar de App/Website;

10.2.6          u uitsluitend een koppeling naar de App/Website plaatst op websites die van u zijn;

10.2.7          dergelijke koppelingen geen van de op de App/Website gebruikte handelsmerken of logo’s weergeeft zonder onze toestemming of die van de eigenaar van dergelijke handelsmerken of logo’s; en

10.2.8          dergelijke koppelingen uitsluitend worden geplaatst op een website die voldoet aan de voorschriften betreffende aanvaardbaar gebruik van deze Voorwaarden.

10.3          Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het aanbrengen van koppelingen in te trekken zonder kennisgeving.

11.         INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN EIGENDOM

11.1          De intellectuele eigendomsrechten (waaronder, zonder beperking, auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databaserechten en octrooien, geregistreerd dan wel ongeregistreerd, waar dan ook ter wereld) op de App/Website en in de daarop gepubliceerde materialen behoren toe aan ons of zijn in licentie gegeven aan ons. Deze materialen omvatten, zonder beperking, ontwerp, indeling, uiterlijk, verschijningsvorm en afbeeldingen. Deze materialen worden beschermd door auteursrechtwetten en -verdragen over de hele wereld. Alle dergelijke rechten zijn voorbehouden. Herverspreiding of reproductie van de content van de App/Website of delen daarvan in welke vorm dan ook is verboden, behalve zoals hieronder wordt uiteengezet.

11.2          Het is u niet toegestaan om onze handelsmerken op deze App/Website te gebruiken zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming.  Alle handelsmerken die op de App/Website worden gereproduceerd en niet aan ons toebehoren of in licentie zijn gegeven aan ons worden erkend op de App/Website.

11.3          U mag één exemplaar afdrukken of naar een lokale harde schijf downloaden van fragmenten van pagina’s van de App/Website voor uitsluitend persoonlijk, niet-commercieel gebruiken.

11.4          U mag de content van de App/Website kopiëren naar individuele derden voor hun persoonlijk, niet-commercieel gebruik, maar uitsluitend indien onze status (en die van geïdentificeerde bijdragers en licentiegevers) als de auteurs van dergelijke content te allen tijde wordt erkend.

11.5          U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u op enige wijze hebt afgedrukt of gedownload niet aanpassen en u mag illustraties, foto’s, video- of audiofragmenten of andere afbeeldingen niet afzonderlijk van de bijbehorende tekst gebruiken.

11.6          Indien u delen van de App/Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze Voorwaarden, vervalt uw recht om de App/Website te gebruiken onmiddellijk en dient u naar onze keuze de door u gemaakte kopieën van de materialen te retourneren of vernietigen.

11.7          De App/Website en de Diensten en hun content worden uitsluitend aangeboden voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik volgens deze Voorwaarden.  U mag geen enkel deel van de content van de App/Website gebruiken voor commerciële doeleinden, behalve met de uitdrukkelijke, schriftelijke, voorafgaande toestemming van ons of onze licentiegevers.

11.8          U dient zich te houden aan alle auteursrechtkennisgevingen, informatie of beperkingen die zijn vervat in of bijgevoegd bij Optum-Eigendommen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend hierin, blijven voorbehouden aan Optum en zijn licentiegevers.

11.9          Wij kunnen u de mogelijkheid bieden om informatie, tekst of materialen ("Uw Materialen") te plaatsen, in te dienen of anderszins beschikbaar te maken op de App/Website of de Diensten (waaronder via e-mail aan ons). U bent geheel verantwoordelijk voor Uw Materialen en u verklaart en garandeert dat Uw Materialen geen vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermde informatie bevatten of inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden.  Tussen u en ons behoudt u het eigendom en de intellectuele eigendomsrechten op materialen vervat in Uw Materialen, behoudens de niet-exclusieve rechten die u ons verleent in de Voorwaarden.  U verleent ons een onherroepelijke, eeuwigdurende, niet-exclusieve, royaltyvrije, volledig betaalde, overdraagbare, in sublicentie te geven, wereldwijde licentie voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, overdragen, verspreiden, publiekelijk vertonen en uitvoeren, afgeleide werken produceren, opnemen in andere werken en anderszins exploiteren van Uw Materialen in elke nu bekende of later ontwikkelde vorm, technologie of medium.  U wijst hierbij alle morele rechten af die u mogelijk hebt op Uw Materialen volgens de wetten van enig rechtsgebied. U stemt ermee in dat wij deze rechten mogen uitoefenen zonder vergoeding of toeschrijving aan u.

11.10       Indien u van mening bent dat uw auteursrechtelijk beschermde werk is gekopieerd en toegankelijk is op de App/Website op een wijze die inbreuk maakt op uw auteursrecht, kunt u ons op de hoogte stellen door onze auteursrechtenagent de volgende informatie te verstrekken:

·        een fysieke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop zogezegd inbreuk wordt gemaakt;

·        identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan wordt geclaimd dat er inbreuk op is gemaakt, of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een online site onder een enkele kennisgeving vallen, een representatieve lijst van dergelijke werken op die site;

·        identificatie van de materialen waarvan wordt geclaimd dat deze inbreuk maken op of het onderwerp zijn van inbreukmakende activiteiten en dienen te worden verwijderd of waartoe de toegang dient te worden belemmerd, naast informatie die redelijkerwijs voldoende is voor ons om de materialen te vinden;

·        informatie die redelijkerwijs voldoende is voor ons om contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres waarop contact met de klagende partij kan worden opgenomen;

·        een verklaring dat de klagende partij in goed vertrouwen van mening is dat het gebruik van de materialen op de wijze waarover wordt geklaagd niet is goedgekeurd door de auteursrechthebbende, zijn agent of de wet; en

·        een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij gemachtigd is te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop zogezegd inbreuk is gemaakt.

11.11       In het geval dat u ons ideeën, gedachten, kritiek, voorgestelde verbeteringen of andere feedback geeft met betrekking tot de App/Website of de Diensten (gezamenlijk "Feedback"), stemt u ermee in dat dergelijke Feedback "Optum-Eigendom" is volgens deze Voorwaarden, dat wij de Feedback kunnen gebruiken en bekendmaken op elke door ons gekozen wijze (waaronder, zonder beperking, het aanpassen van onze App/Website en/of Diensten of het creëren van nieuwe Diensten) en dat u geen enkele vergoeding ontvangt voor dergelijk gebruik.  Dit geldt ongeacht of u de Feedback verstrekt op de App/Website of via andere communicatiemethoden, tenzij wij een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst met u zijn aangegaan die anders bepaalt.

12.         UW VERPLICHTINGEN

12.1          U verplicht zich ertoe:

12.1.1          geen door ons in verband met de Diensten beschikbaar gestelde handleidingen of documenten te kopiëren, dupliceren of op enige wijze te reproduceren of dit bewust toe te staan zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming;

12.1.2          geen delen van de Diensten te herverkopen, opnieuw te vermarkten of anderszins te verspreiden of de Diensten aan te bieden aan anderen, tenzij specifiek schriftelijk toegestaan door ons;

12.1.3          de Diensten niet te gebruiken: (i) voor illegale of immorele doeleinden, of (ii) anders dan in overeenstemming met deze Voorwaarden;

12.1.4          geheel verantwoordelijk te zijn voor door u in verband met de Diensten geüploade gegevens en alle noodzakelijke maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat aangeleverde gegevens juist en veilig zijn;

12.1.5          geheel verantwoordelijk te zijn voor het uitvoeren van alle noodzakelijke back-upprocedures voor uzelf in geval van verlies of verwijdering van uw informatie of gegevens om welke reden dan ook; en

12.1.6          volledig te voldoen aan al deze Voorwaarden.

12.2          U dient voor eigen rekening te zorgen voor alle telecommunicatiediensten, computers en andere apparatuur of diensten die nodig zijn voor uw toegang tot de Diensten.  U dient te voldoen aan alle regels en voorschriften die van toepassing zijn op de communicatiemiddelen die u gebruikt voor toegang tot de Diensten.

13.         RECHTEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN

13.1          Wij leveren de App/Website en de Diensten slechts aan u voor thuis- en privégebruik en u stemt ermee in de App/Website en/of de Diensten niet te gebruiken voor commerciële, zakelijke of herverkoopdoeleinden. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies van winsten, verlies van zaken, bedrijfsonderbreking of verlies van zakelijke kansen.

13.2          Wij leveren de App/Website en de Diensten zoals deze is/zijn, met alle gebreken en zoals beschikbaar.  Wij en onze leveranciers geven geen uitdrukkelijke of impliciete garantie betreffende de Diensten anders dan voortvloeiende uit de wet. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE APP/WEBSITE, DE DIENSTEN OF INFORMATIE VERVAT IN DE APP/WEBSITE OF DE DIENSTEN JUIST OF ACTUEEL ZIJN OF DAT DE RESULTATEN DIE MOGELIJK WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN OF DE APP/WEBSITE EFFECTIEF OF BETROUWBAAR ZIJN OF VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN, OF DAT U TOEGANG KUNT HEBBEN TOT OF GEBRUIK KUNT MAKEN VAN DE DIENSTEN (ZIJ HET RECHTSTREEKS DAN WEL VIA NETWERKEN VAN DERDEN) OP DE DOOR U GEKOZEN TIJDSTIPPEN OF LOCATIES, OF DAT DE APP/WEBSITE EN/OF DE DIENSTEN ONONDERBROKEN, STIPT, VEILIG OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN. U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT UW GEBRUIK VAN DE APP/WEBSITE EN DIENSTEN EN DIENSTEN, INFORMATIE OF MATERIALEN DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE APP/WEBSITE OF DE DIENSTEN OF DOOR HET GEBRUIK VAN MIDDELEN OF DOOR DEELNAME AAN PROGRAMMA’S OF ACTIVITEITEN TOEGANKELIJK VIA OF IN VERBAND MET DE APP/WEBSITE OF DE DIENSTEN VOOR EIGEN RISICO IS EN DAT U GEHEEL VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERS OF MOBIELE APPARATEN EN VERLIES VAN GEGEVENS VOORTVLOEIENDE DAARUIT.

13.3          Optum en zijn directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten, partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor beslissingen die u mogelijk neemt op basis van het gebruik van de App/Website en/of informatie, waaronder, zonder beperking, of u er al dan niet voor kiest om professionele medische zorg of behandeling te ondergaan.  Voor zover toegestaan door de van toepassing zijnde wet wijst u hierbij alle claims af die u hebt of verkrijgt jegens Optum of zijn directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten, partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers en vrijwaart en stelt u Optum of zijn directeuren, functionarissen, medewerkers, agenten, partners, gelieerde ondernemingen en licentiegevers schadeloos tegen alle claims, procedures, kosten en bijzondere, incidentele gevolg- of indirecte schade en verlies van winsten gerelateerd aan uw gebruik van de informatie.

13.4          VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, OF PUNITIEVE SCHADE VOORTVLOEIENDE UIT DE LEVERING VAN DE DIENSTEN DOOR ONS. DEZE BEPERKINGEN GELDEN ONGEACHT OF DE BEWEERDE AANSPRAKELIJKHEID GEBASEERD IS OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ENIGE ANDERE BASIS, ZELFS ALS WIJ GEADVISEERD ZIJN OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.  Deze Voorwaarden bevatten niets dat onze aansprakelijkheid uitsluit of beperkt voor overlijden of persoonlijk letsel voortvloeiende uit nalatigheid, fraude of frauduleuze voorstelling van zaken door ons of enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt volgens de Engelse wet.

13.5          VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET STEMT U ERMEE IN DAT ONZE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID EN UW ENIGE RECHTSMIDDEL, WETTELIJK, GELDELIJK OF ANDERSZINS, MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE APP/WEBSITE OF DIENSTEN EN/OF VOOR INBREUK OP DEZE VOORWAARDEN (ANDERS DAN VOOR INBREUK OP DWINGENDE BEPALINGEN VAN ENIGE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET) GEHEEL BEPERKT IS TOT HET TOTALE BEDRAG VAN EVENTUELE ABONNEMENTSGELDEN DIE U AAN ONS HEBT BETAALD GEDURENDE DE LAATSTE 12 MAANDEN VAN DE SPECIFIEKE DIENST IN KWESTIE.  OMDAT SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, IS ONZE AANSPRAKELIJKHEID IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT TOT ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WET.

13.6          U stemt ermee in Optum te verdedigen, vrijwaren van en schadeloos te stellen voor alle (a) claims, (b) aansprakelijkheden, (c) verliezen, (d) schade en (e) kosten van derden, waaronder, zonder beperking, redelijke juridische en advocatenkosten die, in elk voorkomend geval, voortvloeiend uit of gerelateerd zijn aan uw gebruik of misbruik van de App/Website of de Diensten, Uw Materialen of inbreuk door u op deze Voorwaarden.  U stemt ermee in dat wij het recht hebben om naar eigen keuze juridisch adviseurs in te huren in verband met en om de exclusieve verdediging van en controle over enige kwestie onderworpen aan schadeloosstelling door u op te nemen, wat geen enkele beperking inhoudt van uw schadeloosstellingsverplichtingen volgens deze Voorwaarden.  U werkt bij juridische procedures met ons samen om alle mogelijke verweren te voeren.

13.7          Wij behouden ons het recht voor om uw account te blokkeren om beveiligings- en veiligheidsredenen en om de relevante autoriteiten op de hoogte te stellen van activiteiten waarvan wij redelijkerwijs vermoeden dat deze een beveiligings- of veiligheidsprobleem vormen, waaronder, zonder beperking, strafbare feiten. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens ons voor verliezen die wij lijden als gevolg van illegaal gebruik door u van de Diensten.

13.8          Wij hebben geen verplichting volgens deze Voorwaarden voor zover een claim is gebaseerd op gebruik van de Diensten op een wijze die onverenigbaar is met deze Voorwaarden of als gevolg van nalatigheid of opzettelijk wangedrag door u.

13.9          Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het niet nakomen of vertragingen in de nakoming van onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden veroorzaakt door gebeurtenissen buiten onze controle, waaronder, zonder beperking, industriële acties door derden, oproer, rellen, invasie, terroristische aanvallen of dreiging daarvan, oorlog (al dan niet verklaard) of de dreiging daarvan of voorbereiding daarop, brand, explosies, storm, sneeuw, overstromingen, aardbevingen, verzakkingen, epidemieën of andere natuurrampen, falen van publieke of private telecommunicatienetwerken, onmogelijkheid om motorvoertuigen of andere wijzen van openbaar of privévervoer te gebruiken, verkeersongelukken, wegafzettingen of mechanische storingen.

14.         OVERDRACHT EN UITBESTEDING

14.1          Wij kunnen op elk moment onze rechten krachtens deze Voorwaarden of delen daarvan toewijzen, overdragen, verpanden, belasten, uitbesteden of andere transacties daarmee verrichten en kunnen onze verplichtingen krachtens deze Voorwaarden of delen daarvan uitbesteden of delegeren aan derden of agenten.

14.2          U mag niet zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming uw rechten of verplichtingen krachtens deze Voorwaarden toewijzen, overdragen, verpanden, belasten, uitbesteden, onderbrengen in een trust of andere transacties daarmee verrichten.

15.         AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR MOBIELE TOEPASSINGEN

15.1          De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op uw toegang tot of gebruik van mobiele toepassingen van Optum (inclusief alle daaraan gerelateerde informatie en software) via enig apparaat (zoals tablets, mobiele telefoons, enz.):

15.1.1          Optum verleent u een niet-overdraagbare licentie voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik van de toepassingssoftware.  U mag de software of delen daarvan niet in sublicentie geven, verspreiden, leasen, uitlenen of op andere wijze overdragen aan anderen.  Deze licentieovereenkomst kan op elk moment worden beëindigd.  Optum en zijn licentiegevers geven geen garanties betreffende de juistheid en de toegankelijkheid van de software en behouden zich alle andere rechten voor.  Er zijn mogelijk uitvoerbeperkingen van toepassing op deze software.

15.1.2          U erkent dat Optum een verbeterde versie van zijn mobiele toepassingen kan uitgeven en de mobiele toepassing die u gebruikt, automatisch mag bijwerken.  U stemt in met dergelijke automatische bijwerking en dat deze Voorwaarden van toepassing zijn op alle dergelijke bijwerkingen. De mobiele toepassingen van Optum kunnen code en andere software van derden bevatten die onder de van toepassing zijnde open-source licentie of eindgebruikersovereenkomst van derden valt die toestemming verleent voor het gebruik van dergelijke code.

15.1.3          U stemt ermee in zich te houden aan alle van toepassing zijnde voorwaarden en overeenkomsten tussen u en derden die producten of diensten leveren die uw gebruik van mobiele toepassingen faciliteren of mogelijk maken. Daarnaast erkent u dat door uw gebruik van toepassingen kosten in rekening kunnen worden gebracht door deze derden in verband met de producten en diensten die zij aan u leveren (zoals data-abonnementskosten) en dat u volledig verantwoordelijk bent voor dergelijke kosten.

15.1.4          Bij beëindiging van uw rechten krachtens deze Voorwaarden, om welke reden dan ook, deïnstalleert of verwijdert u onmiddellijk de mobiele toepassing en ziet u af van verder gebruik van de toepassing.

15.2          Indien de Diensten die u gebruikt een mobiele toepassing omvatten die u downloadt, toegang toe hebt en/of gebruikt en die wordt uitgevoerd op het iOS-besturingssysteem van Apple (een "iOS-App"), erkent en stemt u in met het volgende:

15.2.1          de iOS-App mag alleen worden gebruikt op een apparaat in uw eigendom of beheer dat het iOS-besturingssysteem van Apple gebruikt;

15.2.2          deze Voorwaarden gelden tussen u en Optum, niet met Apple;

15.2.3          Apple heeft geen enkele verplichting om ondersteunings- of onderhoudsdiensten te leveren in verband met de iOS-App en als u onderhouds- of ondersteuningsvragen hebt met betrekking tot de iOS-App, neemt u contact op met Optum, niet Apple;

15.2.4          behalve waar uitdrukkelijk anders wordt gesteld in deze Voorwaarden, zijn claims betreffende het bezit of gebruik van de iOS-App tussen u en Optum (en niet tussen u of anderen en Apple);

15.2.5          in geval van een claim door een derde dat uw bezit of gebruik (in overeenstemming met deze Voorwaarden) van de iOS-App inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, is Apple niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens u met betrekking tot die claim; en

15.2.6          hoewel deze Voorwaarden worden aangegaan tussen u en Optum (en niet Apple), heeft Apple, als derdebegunstigde krachtens deze Voorwaarden, het recht om deze voorwaarden af te dwingen jegens u.

15.2.7          Daarnaast verklaart en garandeert u het volgende:

15.2.7.1          u bent niet en zult niet gevestigd zijn in een land dat onderworpen is aan een embargo van de overheid van de Verenigde Staten of dat door de overheid van de Verenigde Staten is aangewezen als "terrorisme-ondersteunend" land en u staat niet op lijsten van de overheid van de Verenigde Staten van verboden of beperkte partijen; en

15.2.7.2          indien de iOS-App niet voldoet aan enige daarop van toepassing zijnde garantie, kunt u Apple op de hoogte stellen, welke vervolgens de eventuele aankoopprijs van de iOS-App aan u zal vergoeden. Behoudens dat en voor zover toegestaan door de wet geeft Apple geen garanties en gaat geen voorwaarden aan met betrekking tot de iOS-App en is niet aansprakelijk jegens u voor claims, verliezen, kosten of uitgaven van welke aard dan ook met betrekking tot de iOS-App of als gevolg van het gebruik van de iOS-App of vertrouwen op de content daarvan door u of anderen.

15.3          Indien de Diensten die u gebruikt een mobiele toepassing omvatten die u downloadt, toegang toe hebt en/of gebruikt uit de Google Play Store ("Via Google Verkregen Software"): (i) u erkent dat deze Gebruiksvoorwaarden uitsluitend gelden tussen u en Optum en niet met Google, Inc. ("Google"); (ii) uw gebruik van Via Google Verkregen Software dient te voldoen aan de dan geldende Servicevoorwaarden van Google voor Google Play; (iii) Google is slechts de aanbieder van de Google Play Store waar u de Via Google Verkregen Software hebt verkregen; (iv) Optum, niet Google, is geheel verantwoordelijk voor zijn Via Google Verkregen Software; (v) Google heeft geen verplichtingen of aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot de Via Google Verkregen Software of de Gebruiksvoorwaarden; en (vi) u erkent en stemt ermee in dat Google een derdebegunstigde is krachtens de Gebruiksvoorwaarden waar deze betrekking heeft op de Via Google Verkregen Software van Optum.

16.         ALGEMEEN

16.1          Kennisgevingen met betrekking tot deze Voorwaarden kunnen worden gedaan via e-mail en wanneer wij het woord "schriftelijk" gebruiken in deze Voorwaarden, omvat dat tevens e-mail.

16.2          Alle intellectuele eigendomsrechten op, voortvloeiende uit of in verband met de Diensten, tussen u en ons, zijn ons eigendom.

16.3          Deze Voorwaarden en alle aanvullende voorwaarden, beleid, regels en richtlijnen die op de App/Website en de Diensten worden geplaatst, vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons. Andere personen hebben geen enkel recht om voorwaarden daarvan af te dwingen.

16.4          Elke bepaling van deze Voorwaarden is afzonderlijk van kracht. Indien een rechtbank of relevante autoriteit bepaalt dat een bepaling onwettig of niet afdwingbaar is, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

16.5          Indien wij verzuimen aan te dringen dat u voldoet aan verplichtingen krachtens deze Voorwaarden, of onze rechten jegens u niet of met vertraging afdwingen, betekent dat niet dat wij afzien van onze rechten jegens u of dat u niet aan deze verplichtingen hoeft te voldoen. Indien wij ontheffing verlenen voor een nalatigheid van uw kant, doen wij dat uitsluitend schriftelijk, wat niet betekent dat wij automatisch ontheffing verlenen voor alle latere nalatigheid van uw kant.

16.6          Indien u een consument bent in het Verenigd Koninkrijk, hebt u mogelijk wettelijke rechten met betrekking tot de kwaliteit van aangeboden digitale content en/of Diensten die niet met redelijke zorg en vaardigheid worden uitgevoerd. Niets in deze Voorwaarden beïnvloedt deze wettelijke rechten.

16.7          Met inachtneming van artikel 16.6 vallen deze Voorwaarden, hun onderwerp en hun formulering onder de wetten van Engeland en Wales. U en wij stemmen ermee in dat alle geschillen of claims met betrekking tot deze Voorwaarden en alle niet-contractuele geschillen of claims onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Engeland vallen.

17.         CONTACT

U bent welkom contact met ons op te nemen bij vragen of voor informatie. Onze contactgegevens zijn:

Email: privacy@Optum.com

Kantoorlocatie: Optum UK, 5 Merchant Square, Paddington, London, W2 1AS

18.         INWONERS VAN HET VERENIGD KONINKRIJK: ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Alternatieve geschillenbeslechting is een proces waarbij een onafhankelijk orgaan de feiten van een geschil beoordeelt en probeert het op te lossen, zonder dat u naar de rechter moet. Indien u een inwoner bent van het Verenigd Koninkrijk en niet blij bent met hoe wij een klacht hebben afgehandeld, kunt u een geschil indienen voor online beslechting bij de Europese commissie voor online geschillenbeslechting.