Polityka Prywatności

 

Data wejścia w życie:  24/1/2018

Treść niniejszej Polityki Prywatności

·       Informacje o Polityce Prywatności i naszym zobowiązaniu do zachowania prywatności

·       Informacje, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności

·       Wykorzystanie informacji

·       Ujawnianie informacji

·       Praktyki bezpieczeństwa

·       Administrowanie i aktualizowanie informacji: Prawa członków

·       Zmiany w Polityce Prywatności

·       Polityka prywatności witryny dla odbiorców w Stanach Zjednoczonych

 

Informacje o Polityce Prywatności i naszym zobowiązaniu do zachowania prywatności

Optum Health & Technology (US) LLC („Optum”, „my”, „nas”, „nasz”) zapewnia produkty oraz usługi dostępne przez aplikacje mobilne oraz online (zwane łącznie „aplikacją/witryną”), które mogą, między innymi, dostarczać narzędzia do angażowania się w aktywność związaną ze zdrowiem i stylem życia.  Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) ma na celu opisanie rodzajów informacji, które Optum zbiera od użytkowników aplikacji/witryny („Użytkownicy”, „Ty”) oraz sposobu ich wykorzystywania i ujawniania.   Opisuje również dostępne Użytkownikom opcje związane z korzystaniem przez nas z informacji oraz sposobem zarządzania nimi oraz aktualizacji.  Wszystkie produkty i usługi podlegające niniejszej Polityce Prywatności będą zawierać link do niniejszej Polityki Prywatności lub jej kopię, umieszczone na stronie głównej odpowiedniej witryny lub aplikacji mobilnej.  Do celów przetwarzania informacji Użytkownika, Optum jest głównym administratorem danych.

Produkty i usługi objęte niniejszą Polityką Prywatności

Uważamy, że informacje o naszych produktach lub usługach mogą pomóc Użytkownikom w lepszym zrozumieniu naszych metod gromadzenia i wykorzystywania danych, związanych z tymi produktami lub usługami.

Nasze produkty i usługi objęte niniejszą Polityką Prywatności („usługi”) są skierowane, przede wszystkim, do uczestników międzynarodowych programów wsparcia dla pracowników lub korporacyjnych usług związanych ze stylem życia. Oferują możliwość angażowania się w aktywność związaną ze zdrowiem i stylem życia za pośrednictwem naszej aplikacji/witryny.  Obejmują one, między innymi: otrzymanie wskaźnika zdrowia (Health Score); uczestnictwo w indywidualnych i korporacyjnych wyzwaniach w zakresie aktywności fizycznej; śledzenie postępów w osiąganiu celów; interakcja z trenerami; dostęp do zasobów; interakcja z innymi użytkownikami; dostęp do osobistego profilu zdrowia; informacje zwrotne na temat stylu życia i analiza danych; oraz powiązane programy, produkty i usługi.

Zgoda Użytkownika na niniejszą Politykę Prywatności poprzez korzystanie z aplikacji/witryny

Należy uważnie przeczytać niniejszą Politykę Prywatności.  Jak opisano w niniejszej Polityce Prywatności, możemy wykorzystywać i ujawniać informacje Użytkownika, w celu zapewnienia produktów i usług oraz poprawy jakości korzystania z nich.  Korzystając z aplikacji/witryny lub dowolnej innej strony internetowej, usługi online lub aplikacji mobilnej, w których zamieszczono niniejszą Politykę Prywatności, Użytkownik zgadza się na zbieranie, wykorzystywanie, ujawnianie i przechowywanie informacji zgodne z niniejszą Polityką Prywatności.

Nie sprzedamy danych użytkownika osobom trzecim, w tym brokerom danych lub reklamodawcom, bez uzyskania oddzielnej zgody.  Nie zezwalamy osobom trzecim na wyświetlanie reklam w aplikacji/witrynie, bez zgody Użytkownika.

Jak się z nami skontaktować z pytaniami na temat Polityki Prywatności

W przypadku pytań lub skarg dotyczących naszej Polityki Prywatności lub zasad zachowania prywatności, należy się z nami skontaktować pod adresem: Attn: Optum Privacy Office, Optum UK, 5 Merchant Square, Paddington, London W2 1AS albo privacy@Optum.com.

 

Informacje, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności

Chcemy wyjaśnić, których informacji dotyczy niniejsza Polityka Prywatności. Będziemy zbierać informacje o Użytkownikach na różne sposoby, w tym bezpośrednio od nich, za pośrednictwem środków automatycznych lub od osób trzecich.  Rodzaj zbieranych informacji, zależy od sposobu korzystania przez Użytkownika z aplikacji/witryny.

Informacje, które Użytkownik przekazuje bezpośrednio Optum

Korzystając z aplikacji/witryny, Użytkownik może przekazać określone informacje bezpośrednio do nas, w tym lokalizacje, w których korzysta z aplikacji/witryny, aby upoważnić nas do uzyskania informacji o nim z innych źródeł.

Na przykład, kiedy Użytkownik korzysta z usług, może przekazać nam informacje o sobie w związku z rejestracją w aplikacji/witrynie internetowej, a także odpowiadając na pytania dotyczące zdrowia i stylu życia. Może też wprowadzić informacje o sobie w obszarach aplikacji/witryny, takich jak społeczność i strona profilowa.  Do pewnych usług można uzyskać dostęp dopiero po rejestracji i przekazaniu opisanych poniżej informacji.  W celu utworzenia lub rekonfiguracji konta wymagane jest podanie pewnych informacji, w tym imienia i nazwiska, danych kontaktowych (miejsca zamieszkania i adresu e-mail), daty urodzenia oraz płci.  Oczekujemy także przekazania nam informacji związanych ze zdrowiem, w tym między innymi: szczegółowych informacji na temat wcześniejszych problemów ze zdrowiem, informacji z wywiadu rodzinnego (zwłaszcza dotyczących problemów zdrowotnych), informacji na temat stylu życia i aktywności (w tym danych GPS) oraz informacji klinicznych.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli poda takie informacje, użyjemy ich do świadczenia określonych żądanych usług.  Po utworzeniu konta w aplikacji/witrynie, informacje o koncie będą obejmowały wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika, a konto będzie chronione wybranym przez Ciebie hasłem.

Jeśli Użytkownik przekazuje nam informacje w imieniu kogoś innego, powinien to zrobić jedynie, jeśli druga osoba wyznaczyła go do działania w jej imieniu i zezwoliła Użytkownikowi na: wyrażenie w jej imieniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, otrzymywanie w jej imieniu powiadomień dotyczących ochrony danych, wyrażenie zgody na przekazanie danych osobowych za granicę oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jej wrażliwych danych osobowych, takich jak informacje na temat zdrowia.  W takich przypadkach możemy poprosić o potwierdzenie zgody przez osobę trzecią.

Pewne informacje w usługach są widoczne dla innych

Kiedy Użytkownik korzysta z usług, niektóre informacje są widoczne dla innych.

Nazwa użytkownika Optum

Podczas rejestracji w celu skorzystania z usług, Optum wymaga wybrania nazwy wyświetlanej („nazwy użytkownika”), która będzie widoczna dla innych użytkowników usług, ponieważ będzie wyświetlana na stronie profilu Użytkownika oraz przy publikowaniu informacji w publicznych obszarach aplikacji/witryny.  Należy przemyśleć wybór nazwy użytkownika.  Jeśli wybrana nazwa użytkownika ujawnia imię i nazwisko lub tożsamość Użytkownika, może w rezultacie ujawnić innym użytkownikom informacje, umożliwiające jego identyfikację.  Możemy wyświetlić nazwę użytkownika w publicznej strefie aplikacji/witryny, jeśli wygra nagrodę lub konkurs.  Ponadto, bez względu na powyższe, możemy przekazać nazwę użytkownika Ubezpieczycielowi (zdefiniowanemu poniżej) w ograniczonym celu, jakim jest umożliwienie mu zaoferowania Użytkownikom usług coachingu lub powiązanych.

Profil i publiczna strefa aplikacji/witryny

Każdy zarejestrowany Użytkownik usług ma stronę profilową, wyświetlającą innym użytkownikom jego nazwę użytkownika oraz wybrane zdjęcie (zdjęcie profilowe). Użytkownik może widzieć następujące informacje o swoich znajomych: Nazwę użytkownika, imię, nazwisko, liczbę znajomych (jeśli udostępniona przez znajomego), tekst „O mnie”, linki do mediów społecznościowych, zdjęcie oraz zdjęcie w tle.

W ustawieniach prywatności i bezpieczeństwa aplikacji/witryny Użytkownicy mogą zarządzać „opcjami udostępniania” dla każdego elementu danych swojego profilu: Wskaźnik zdrowia (Health Score), treningi i osiągnięcia. Opcjonalne ustawienia to:

A.     Nikt: informacje są widoczne jedynie dla Użytkownika konta.

B.      Znajomi: informacje są widoczne jedynie dla potwierdzonych znajomych użytkowników aplikacji/witryny.

C.      Grupy: informacje są widoczne jedynie dla określonych grup, do których należy Użytkownik.

D.     Publiczne: informacje są widoczne dla każdego użytkownika platformy.

Ustawieniem domyślnym dla widocznych danych będzie „publiczne", ale można zmienić ustawienia prywatności konta w dowolnym momencie, zarówno podczas jego tworzenia, jak i później.  Wrażliwe dane osobowe, w tym między innymi waga i ciśnienie krwi, nie będą widoczne dla innych użytkowników.

Publiczna strefa aplikacji/witryny

Użytkownicy mogą wybrać udostępnianie informacji w publicznych obszarach aplikacji/witryny Optum, tworzących w jej ramach społeczność, takich jak wyzwania i dzielenie się treningami lub aktywnością. Na przykład, jeżeli uczestniczysz w publicznym wyzwaniu lub wyzwaniu firmowym, informacje takie jak Twoja nazwa użytkownika i stopień aktywności (np. przebyta odległość (lub podobne informacje) oraz ranking) mogą być wyświetlane przez innych użytkowników.  Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że jeśli udostępniasz informacje w publicznych obszarach aplikacji/witryny, aplikacja/witryna może wyświetlać te informacje innym użytkownikom, a inni użytkownicy mogą wyświetlać te informacje w powiązaniu z Twoim profilem i wszelkimi publicznie widocznymi informacjami zawarte w Twoim profilu.   W publicznych obszarach aplikacji/witryny, takich jak społeczności, nie należy podawać informacji, których nie chcesz upubliczniać.  Aby poprosić o usunięcie informacji Użytkownika z publicznego obszaru aplikacji/witryny lub obszaru działającego jako społeczność, należy skontaktować się z nami pod adresem privacy@Optum.com i podać nam opis treści oraz forum, na którym znajduje się treść.  W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć informacji Użytkownika. Jeśli nie będziemy mogli tego zrobić, poinformujemy o tym Użytkownika, podając powód.

Wymiana bezpośrednich wiadomości ze wsparciem, w tym z trenerami, oraz komentowanie (w ramach aplikacji/witryny)

W ramach usług, Optum może zezwalać Użytkownikom na: (i) wysyłanie bezpośrednich wiadomości w aplikacji/witrynie do wsparcia, w tym do trenerów; oraz (ii) otrzymywanie od nich bezpośrednich wiadomości w aplikacji/witrynie. Optum może również zezwalać Użytkownikom na zamieszczanie komentarzy pod informacjami (takimi jak treningi), publikowanymi przez innych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeżeli w swoich prywatnych wiadomościach lub komentarzach umieszcza informacje, w tym informacje o stanie swojego zdrowia, będą one widoczne dla odbiorców tych wiadomości lub innych użytkowników aplikacji/witryny.

Informacje, które pozyskujemy od osób trzecich

Optum nawiązuje relacje biznesowe z partnerami biznesowymi, w tym: podmiotami świadczącymi opiekę zdrowotną lub sieciami podmiotów świadczących opiekę zdrowotną („Świadczeniodawcy”), planami zdrowotnymi lub ubezpieczycielami, w tym m.in. planami zdrowotnymi sponsorowanymi przez pracodawców („Ubezpieczycielami Zdrowotnymi”) oraz firmami, związanymi umową ze świadczeniodawcami, Ubezpieczycielami Zdrowotnymi lub Optum („Wykonawcy") w celu zapewnienia usług Optum użytkownikom, którzy są pacjentami takich Świadczeniodawców lub członkami albo uczestnikami takich Ubezpieczycieli lub Wykonawców. Partnerzy biznesowi Optum, tacy jak Świadczeniodawcy, Ubezpieczyciele Zdrowotni i Wykonawcy, są łącznie określani w niniejszej Polityce Prywatności jako „Partnerzy Optum”. Kiedy Użytkownik korzysta z aplikacji/witryny, możemy zbierać informacje o użytkowniku, bezpośrednio lub pośrednio, od lub przez odpowiednich partnerów Optum, jak również innych użytkowników aplikacji/witryny. Możemy również zbierać informacje od innych stron trzecich, za zgodą użytkownika.

Na przykład, kiedy użytkownik korzysta z usług, partnerzy Optum mogą bezpośrednio lub pośrednio przekazywać nam informacje, aby potwierdzić, że Użytkownik kwalifikuje się do korzystania ze świadczeń, udostępnić odpowiednie usługi oraz pomóc w wypełnieniu ankiety dotyczącej stanu zdrowia.

Informacje zbierane automatycznie

Możemy korzystać z automatycznych środków zbierania informacji o Użytkowniku, jego komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta, aby uzyskać dostęp do aplikacji/witryny oraz o sposobie korzystania z aplikacji/witryny przez Użytkownika.  Te automatyczne środki obejmują popularne technologie, takie jak pliki cookie lub podobne.  Technologie te pomagają nam zarządzać usługami, śledzić interakcje Użytkowników z usługami, gromadzić dane demograficzne o całej naszej bazie Użytkowników i dostarczać odpowiednich treści.  Gromadzimy informacje dotyczące urządzeń, z których Użytkownik korzysta, aby uzyskać dostęp do aplikacji/witryny. Obejmuje to takie dane, jak adres IP (Internet Protocol), rodzaj używanej przeglądarki i urządzenia, ustawienia regionu i języka na urządzeniu Użytkownika oraz identyfikatory powiązane z urządzeniami Użytkownika. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę, jego urządzenia, w zależności od ustawień, mogą również przesyłać nam informacje o lokalizacji. Umożliwia to otrzymywanie bardziej istotnych informacji od świadczeniodawców zewnętrznych i sprzedawców działających w naszym imieniu, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie takich informacji.

Będziemy również automatycznie zbierać, sprawdzać i przechowywać informacje o interakcjach z usługami, takie jak czas reakcji strony, informacje o interakcji strony (takie jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie kursorem myszy), dane techniczne (w tym raporty o awariach) i dane strony odwiedzonej przed wejściem na naszą witrynę lub po jej opuszczeniu.

Pliki cookie i tokeny

Pliki cookie to pliki wysyłane przez witryny do komputera lub innego urządzenia podłączonego do internetu, w celu jednoznacznej identyfikacji przeglądarki lub przechowywania informacji albo ustawień na urządzeniu. Nasza aplikacja/witryna internetowa może wykorzystywać sesyjne pliki cookie, w celu lepszego zrozumienia sposobu interakcji z naszymi usługami, monitorowania zagregowanego wykorzystania przez Użytkowników oraz poprawy naszych usług.  Niektóre przeglądarki mogą informować użytkowników o tym, jak otrzymać powiadomienie, gdy otrzyma określone rodzaje plików cookie oraz jak ograniczyć lub wyłączyć niektóre pliki cookie. Można również usunąć pliki cookie Flash lub dostosować ustawienia plików cookie Flash, odwiedzając menedżera ustawień witryny Adobe Flash (otwiera się w nowym oknie). Należy jednak pamiętać, że bez plików cookie korzystanie ze wszystkich funkcji naszej aplikacji/witryny może nie być możliwe.

Nasze pliki cookie, tokeny i podobne technologie (zwane łącznie „technologiami śledzenia”) są również wykorzystywane do administrowania aplikacją/witryną, w tym między innymi do uwierzytelniania, zapamiętywania ustawień Użytkownika, dostosowywania zawartości i układu aplikacji/witryny dla Użytkownika, kontaktowania się z Użytkownikiem w związku z aplikacją/witryną a także do poprawy naszych działań wewnętrznych, zawartości naszej aplikacji/witryny oraz naszych usług. Użytkownicy mogą mieć możliwość kontrolowania korzystania z niektórych technologii śledzenia na poziomie poszczególnych przeglądarek lub ich odrzucania albo wyłączania.  Jeśli Użytkownik odrzuci lub wyłączy technologie śledzenia, może w dalszym ciągu korzystać z naszej aplikacji/witryny, ale jego zdolność do korzystania z niektórych funkcji lub obszarów aplikacji/witryny może być ograniczona. Używamy technologii śledzenia, aby zidentyfikować urządzenie Użytkownika i śledzić jego sesję internetową za pomocą naszej aplikacji/witryny.  Korzystając z technologii śledzenia, możemy automatycznie zakończyć sesję w naszej aplikacji/witrynie po okresie bezczynności (zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez nas według naszego wyłącznego uznania).  Korzystamy również z technologii śledzenia, które pozwalają nam rozpoznać urządzenie po powrocie do aplikacji/witryny w określonym czasie (zgodnie z ustaleniami dokonanymi przez nas według naszego wyłącznego uznania) i automatycznie zalogować Użytkownika z powrotem na konto. JEŚLI NIE WYLOGUJESZ SIĘ ze swojego konta PRZED ZAKOŃCZENIEM SESJI (przez Ciebie lub przez nas), ZOSTANIESZ AUTOMATYCZNIE ZALOGOWANY Z POWROTEM NASTĘPNYM RAZEM KIEDY TY LUB INNY UŻYTKOWNIK TWOJEGO URZĄDZENIA ODWIEDZI NASZĄ WITRYNĘ w wyznaczonym przez nas okresie. Jeśli nie chcesz być automatycznie ponownie zalogowany, kiedy Ty (lub inna osoba korzystająca z Twojego urządzenia) rozpoczniesz sesję z naszą aplikacją/witryną (używając tego samego urządzenia, które jest używane w bieżącej sesji), powinieneś się wylogować z konta (i) przed zakończeniem sesji lub (ii) jeśli będziesz nieaktywny w naszej aplikacji/witrynie przez więcej niż kilka minut.

Dzienniki sieciowe

W związku z gromadzeniem danych za pomocą plików cookie oraz w celu wykrycia błędów, serwery sieciowe mogą rejestrować dane, takie jak typ urządzenia, typ systemu operacyjnego, identyfikator reklamowy urządzenia, typ przeglądarki, domena i inne ustawienia systemowe, a także język używany przez system oraz kraj i strefę czasową, w których znajduje się urządzenie Użytkownika. Dzienniki serwera sieciowego mogą również rejestrować adres strony internetowej, która przekierowała Użytkownika do naszej aplikacji/witryny, adres IP (oraz miejscowość i stan albo prowincję, związane z adresem IP) urządzenia używanego do łączenia się z internetem, a także dane o interakcji z naszą aplikacją/witryną, takie jak odwiedzane strony.

Analiza statystyk internetowych

Nasza aplikacja/witryna może wykorzystywać usługi analityki internetowej innych firm, takich jak Adobe Analytics. Ci usługodawcy używają technologii opisanej w sekcji „Informacje zbierane automatycznie”, aby pozwolić nam na analizę sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z aplikacji/witryny, w tym poprzez odnotowanie witryn osób trzecich, z której użytkownicy przechodzą do nas. Informacje (w tym adres IP Użytkownika) zebrane przez technologię zostaną ujawnione usługodawcom, którzy wykorzystują te informacje do oceny korzystania z aplikacji/witryny lub zbiorą je oni bezpośrednio. Aby uniemożliwić Adobe Analytics wykorzystanie Twoich danych do analizy, możesz odwiedzić stronę rezygnacji z Adobe klikając tutaj (otwiera się w nowym oknie).

Dodatkowe technologie na mywellbeingsolution.com i innych stronach internetowych

Nasze korporacyjne strony internetowe oraz inne, takie jak mywellbeingsolution.com, mogą zawierać dodatkowe technologie opisane poniżej, oprócz naszych narzędzi świadczeń zdrowotnych i wyboru świadczeń. Mywellbeingsolution.com zawiera funkcje mediów społecznościowych, na przykład przycisk Facebook oraz widżety, takie jak przycisk „Udostępnij to” lub interaktywne miniprogramy, uruchamiane na stronie internetowej. Te funkcje mogą gromadzić adres IP, stronę odwiedzaną na witrynie mywellbeingsolution.com i mogą włączyć plik cookie, aby umożliwić prawidłowe ich działanie.  Mywellbeingsolution.com może również zawierać wtyczki umożliwiające integrację z urządzeniami monitorującymi i aplikacjami, w tym między innymi, Fitbit, Garmin, Runkeeper i Strava.  Kiedy Użytkownik korzysta z naszych treści w serwisach społecznościowych lub za ich pośrednictwem, albo z innych platform osób trzecich, wtyczek, integracji lub aplikacji, może zezwalać nam na dostęp do określonych informacji na profilu Użytkownika w tych usługach, platformach, wtyczkach, integracjach lub aplikacjach. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób serwisy społecznościowe i inne platformy, wtyczki, integracje lub aplikacje osób trzecich obsługują Twoje informacje, zapoznaj się z ich Politykami Prywatności i warunkami użytkowania, które pozwolą Ci zmodyfikować swoje ustawienia prywatności.

Witryna mywellbeingsolution.com i inne witryny mogą również zezwalać zewnętrznym dostawcom usług na korzystanie z plików cookie i innych technologii w celu śledzenia aktywności przeglądania na przestrzeni czasu oraz na stronach internetowych osób trzecich i zbierania informacji, takich jak rodzaje przeglądarek internetowych używanych do ładowania naszej aplikacji/witryny czy strony internetowe odsyłające lub linkujące do naszej witryny, w celu dostarczenia ukierunkowanych reklam na stronach internetowych osób trzecich. Nie mamy kontroli nad tymi technologiami osób trzecich, a ich używanie jest regulowane przez politykę prywatności osób trzecich korzystających z takich technologii. Więcej informacji o zewnętrznych sieciach reklamowych i podobnych podmiotach, które używają tych technologii, można znaleźć na stronie http://www.aboutads.info/consumers. Aby zrezygnować z takich praktyk reklamowych sieci i usług, odwiedź strony www.aboutads .info/choices i http://www.networkadvertising.org/choices. Po kliknięciu linku można zrezygnować z takiej reklamy ze wszystkich uczestniczących firm reklamowych lub tylko z reklam dostarczanych przez określone firmy reklamowe. Nie mamy kontroli nad tymi opcjami rezygnacji.

Technologie aplikacji mobilnych

Podczas korzystania z aplikacji mobilnych informacje mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane na urządzeniu mobilnym.  Uzyskując dostęp do aplikacji mobilnych obsługiwanych przez Optum w celu świadczenia usług, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie i tymczasowe przechowywanie informacji.  Nasze aplikacje mobilne mogą gromadzić informacje, dotyczące użytkowania urządzenia mobilnego, takie jak unikatowy identyfikator urządzenia oraz, za zgodą Użytkownika, dokładne dane geolokalizacyjne, dane koprocesora ruchu (np. zapisując takie informacje jak kroki, odległość i wzniesienie) dane z przyspieszeniomierza (pokazując, czy pozostajesz nieruchomy albo się poruszasz), oraz dane żyroskopu.  Nasze aplikacje mobilne mogą również zbierać informacje techniczne, dotyczące urządzenia mobilnego oraz systemu i oprogramowania aplikacji (takiego jak telefon, system operacyjny i adres IP), a także informacje dotyczące sposobów użytkowania aplikacji.  

Dane o lokalizacji z urządzenia uzyskujemy w celu świadczenia usług związanych z lokalizacją, np. monitorowania treningów i udostępniania informacji za pośrednictwem aplikacji mobilnej.  Nie przechowujemy informacji o Twojej lokalizacji po wykonaniu usługi ani nie udostępniamy danych o Twojej lokalizacji osobom trzecim. Możesz wycofać zgodę na wykorzystywanie dokładnych danych o lokalizacji w czasie rzeczywistym lub lokalizacji sieciowej w dowolnym momencie, wyłączając funkcję lokalizacji na urządzeniu mobilnym lub nie korzystając z funkcji związanych z lokalizacją. Jeśli wycofasz zgodę, funkcje związane z dokładną lokalizacją w czasie rzeczywistym lub sieciową, np. nawigacja, przestaną działać.

 

 Wykorzystanie informacji

Wykorzystanie i przechowywanie informacji w celu udostępnienia aplikacji/witryny oraz powiązanych usług

Optum oraz dostawcy zewnętrzni działający w imieniu Optum mogą wykorzystywać i przechowywać informacje Użytkownika w celu wykonywania czynności związanych z udostępnianiem aplikacji/witryny oraz usług, takich jak: (i) rejestracja Użytkownika w aplikacji/witrynie, logowanie użytkownika w aplikacji/witrynie w tym, jeżeli ma to zastosowanie, uwierzytelnianie tożsamości Użytkownika, a także umożliwianie dostępu do aplikacji/witryny; (ii) rozwiązywanie sporów lub rozwiązywanie problemów; (iii) weryfikowanie przestrzegania zobowiązań Użytkownika ustalonych naszymi warunkami świadczenia usług lub innymi zasadami Optum; (iv) poprawa jakości aplikacji/witryny, (v) spełnianie próśb Użytkownika ; (vi) komunikowanie się z Użytkownikiem; (vii) kontaktowanie się z Użytkownikiem i przekazywanie informacji o usługach, dostawcach usług, nagrodach, zasobach lub programach, do których może mieć dostęp; (viii) dostarczanie treści aplikacji/witryny, w tym między innymi, generowanie zaleceń (takich jak polecane funkcje aplikacji/witryny) oraz przetwarzanie preferencji i próśb; (ix) analizowanie, dostosowywanie i personalizowanie aplikacji/strony internetowej, w tym poprzez dostarczanie dostosowanych treści i komunikacji; (x) dostarczanie wskaźnika zdrowia (Health Score); (xi) dostarczanie informacji na temat zdrowia Użytkownika, w tym potencjalnego ryzyka w oparciu o  jego wywiad medyczny i styl życia; oraz (xii) innych, zgodnych z instrukcjami Użytkownika lub zawartymi w niniejszym dokumencie. Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez prawo i tylko w zakresie dozwolonym przez umowy zawarte przez Optum z odpowiednimi Partnerami Optum, możemy również wykorzystywać informacje Użytkownika w związku z innymi usługami, które udostępniamy.

Podstawa prawna Optum do przetwarzania informacji Użytkownika obejmuje przetwarzanie, które jest niezbędne dla uzasadnionych interesów Optum, w tym opisanych powyżej, do wykonywania działań niezbędnych do dostarczenia Użytkownikowi aplikacji/witryny i usług.  Jest ona również oparta na Twojej zgodzie, którą możesz wycofać, kontaktując się z nami pod adresem privacy@Optum.com. Nie wpłynie to na legalność danych, przetworzonych przed wycofaniem zgody.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Używamy automatycznych technologii decyzyjnych do wspierania naszych działań w zakresie przetwarzania danych. Nasze możliwości automatycznego podejmowania decyzji stosują logikę, która dostarcza informacji naszym Użytkownikom na podstawie odpowiedzi wprowadzonych przez Użytkownika.  Dzięki tej logice możemy dostosować nasze usługi do indywidualnego Użytkownika. Oznacza to dla naszych Użytkowników, że otrzymują informacje, które są dla nich najbardziej istotne.  Decyzje, podejmowane przez system w celu udzielenia informacji Użytkownikowi, są oparte na odpowiedziach wprowadzonych przez Użytkownika.  Ta logika pozwala dostosować nasze usługi do indywidualnego Użytkownika, biorąc pod uwagę wprowadzone przez niego informacje. W rezultacie, możemy prezentować treści, które są dla niego najbardziej odpowiednie. Na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika, ręcznie lub za pomocą automatycznego monitorowania, system wyświetla od czasu do czasu różne komunikaty, pytania i wskazówki.  Treść oraz czas uruchamiania poszczególnych komunikatów określane są jako zawartość platformy oraz logika platformy, taka jak wydarzenia, warunki, znaczenie lub przerwy.

Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania danych oraz komunikacji z Użytkownikiem

Optum, Partnerzy Optum oraz dostawcy zewnętrzni działający w imieniu Optum mogą również wykorzystywać Twoje dane do wysyłania komunikatów (w tym, między innymi, za pośrednictwem poczty e-mail lub powiadomień push) o aplikacji/witrynie lub naszych produktach i usługach (oraz powiązanych funkcjach i opcjach) a także usługach dowolnego Partnera Optum, świadczącego usługi Użytkownikom.  Nasza komunikacja z Użytkownikiem obejmuje, między innymi, kontakt z Użytkownikiem na adres e-mailowy, którego użył do zarejestrowania się w naszej aplikacji/witrynie w celu otrzymywania wiadomości dotyczących aplikacji/witryny i aktywności związanej z aplikacją/witryną lub usług, w tym, między innymi, wiadomości e-mail o charakterze motywacyjnym i przypomnień.

Opcje Użytkownika w związku z naszą komunikacją z użytkownikiem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zapewniamy możliwość wyrażenia zgody na niektóre rodzaje komunikacji, lub zrezygnowania z nich. Jest to, na przykład, komunikacja związana z produktami lub usługami, z których nie korzystasz, ale które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące. W zależności od przypadku możesz zrezygnować z tej funkcji, postępując zgodnie z instrukcjami anulowania subskrypcji w wiadomościach e-mail Optum, wyłączając powiadomienia push Optum w ustawieniach telefonu komórkowego (jeśli są dostępne) lub w ustawieniach poczty e-mail na stronie ustawień aplikacji/witryny. Jednak nawet jeśli zrezygnujesz z takiej komunikacji, możesz nadal otrzymywać inne komunikaty transakcyjne, od innych użytkowników lub administracyjne od Optum lub za jego pośrednictwem, które są ważne lub związane z Twoim kontem Optum lub z produktami i usługami, z których korzystasz (na przykład zawiadomienia o zmianach w usługach lub w niniejszej Polityce Prywatności). Należy także pamiętać, że to Użytkownik, nie Optum ma kontrolę nad niektórymi ustawieniami dotyczącymi sposobu wyświetlania na urządzeniach takich komunikatów, jak wiadomości e-mail i powiadomienia push . Wybrane ustawienia będą miały wpływ na sposób komunikacji Optum (np. czy są widoczne na zablokowanym ekran i czy wyświetla się podgląd treści wiadomości).

Tworzenie i wykorzystywanie danych łącznych, pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację i zagregowanych

Zgodnie z przepisami i umowami Optum z odpowiednimi partnerami Optum, Optum oraz dostawcy zewnętrzni działający w imieniu Optum mogą agregować dane Użytkownika lub pozbawiać je elementów pozwalających na identyfikację, a także za zgodą Użytkownika łączyć jego dane z innymi danymi, które Optum przechowuje lub do których ma dostęp. Dane te mogą być wykorzystywane lub ujawniane jak następuje:

  • Możemy ujawniać dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, w anonimowej formie, do celów badawczych lub statystycznych.
  • Możemy wykorzystywać dane zagregowane lub połączone, aby komunikować się z Użytkownikiem na temat aplikacji/witryny  lub naszych produktów i usług oraz ujawniać takie agregowane lub połączone dane Partnerom Optum w związku z udostępnianiem aplikacji/witryny.
  • Możemy również wykorzystywać i ujawniać dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, zagregowane dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację lub połączone dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację dla dowolnego celu biznesowego, co może obejmować, między innymi, ulepszanie naszych produktów i usług, przeprowadzanie analiz takich jak ocena naszej aplikacji/witryny oraz opracowywanie dodatkowych świadczeń, programów i usług a także ujawnianie Partnerom Optum w celach analitycznych.

Przechowywanie danych

Dane Użytkownika będą przechowane tylko tak długo, jak jest to uzasadnione dla celów określonych powyżej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Z zastrzeżeniem, że dane będą przechowywane przez nas w razie potrzeby: (a) w związku z postępowaniem sądowym (w tym z potencjalnym postępowaniem sądowym), uzyskaniem porady prawnej lub z ustaleniem, wykonaniem lub obroną praw w inny sposób; oraz (b) do celów procedur medycznych przeprowadzonych przez pracownika służby zdrowia lub każdą osobę, która w danych okolicznościach podlega równorzędnemu obowiązkowi zachowania poufności.

 

 

 Ujawnianie informacji

Możemy ujawnić dane Użytkownika w następujących okolicznościach:

Ujawnianie danych dostawcom usług i Partnerom Optum

Optum i dostawcy zewnętrzni działający w naszym imieniu mogą ujawniać dane Użytkowników partnerom Optum, świadczeniodawcom zewnętrznym lub dostawcom działającym w naszym imieniu w celu udostępnienia aplikacji/witryny i powiązanych usług Użytkownikom, w tym, między innymi, rejestrując Użytkownika w aplikacji/witrynie (np. uwierzytelniając tożsamość Użytkownika), logując Użytkownika do aplikacji/witryny, dostarczając informacji żądanych przez Użytkownika za pośrednictwem aplikacji/witryny lub powiązanych usług, umożliwiając rejestrację w świadczeniach, administrując i dostarczając nagrody związane z korzystaniem z aplikacji/witryny, świadczeniem obsługi klienta oraz łączeniem Użytkownika z zasobami i innymi usługami (np. usługami trenera).  Zewnętrzni dostawcy usług lub sprzedawcy działający w naszym imieniu są upoważnieni do wykorzystywania danych Użytkownika jedynie w związku z dostarczaniem nam tych usług lub zgodnie z przepisami.

Dodatkowe ujawnienie danych, za zgodą Użytkownika

Za zgodą Użytkownika możemy udostępniać dane osobom trzecim lub zezwalać im na zbieranie informacji z aplikacji/witryny w sposób, który nie został opisany w niniejszej Polityce Prywatności.

Bezpieczeństwo, ochrona i zgodność z przepisami prawa

Dane Użytkownika i treść wiadomości wysłanych za pośrednictwem aplikacji/witryny mogą zostać ujawnione osobom trzecim zgodnie z przepisami obowiązującymi w jurysdykcji, w której działa firma Optum lub dostawcy zewnętrzni działający w naszym imieniu, w celu zastosowania się do wezwania sądowego lub innego procesu prawnego, lub kiedy uważamy, że ujawnienie jest konieczne, aby: chronić nasze prawa; egzekwować warunki korzystania (obejmuje to dochodzenia w sprawie potencjalnego ich naruszenia); chronić bezpieczeństwo Użytkowników; wykrywać, zapobiegać lub prowadzić dochodzenie w sprawie oszustwa; zgłosić niewłaściwą lub niezgodną z prawem działalność; odpowiadać na prośby o wsparcie dla Użytkowników; lub odpowiedzieć na żądanie agencji rządowych.

Spółki zależne i stowarzyszone

Z wyjątkiem przypadków, gdzie jest to prawnie lub umownie zabronione, możemy udostępniać Twoje informacje spółkom zależnym lub innym firmom stowarzyszonym pod wspólnym zarządem z Optum do celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

Sprzedaż, fuzja lub podobne transakcje

Możemy ujawniać dane Użytkownika w związku z fuzją, reorganizacją, sprzedażą niektórych lub wszystkich naszych aktywów, finansowaniem lub przejęciem całości lub części naszej działalności przez inną spółkę lub syndyka, powiernika lub następcę prawnego w wyniku upadłości. W takim przypadku taka firma może kontynuować przetwarzanie danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przepisami).

Zastosowania i ujawnienia wymagane lub dozwolone przepisami, w tym badania naukowe, administracja opieką zdrowotną i zdrowie publiczne

W zakresie nie zabronionym przez prawo lub wykluczonym przez porozumienia Optum z odpowiednim Partnerem Optum, Optum i zewnętrzni dostawcy działający imieniu Optum, mogą wykorzystywać i ujawniać informacje Użytkownika: (a) w sposób wymagany lub dozwolony przez prawo; (b) do celów badań naukowych; (c) do celów administrowania opieką zdrowotną przez odpowiedniego Partnera Optum; oraz (d) do celów związanych ze zdrowiem publicznym, jak zdefiniowano i w zgodzie z HIPAA.

Nie mamy kontroli nad Polityką
Prywatności osób trzecich

Nasza aplikacja/witryna może zawierać łącza umożliwiające odwiedzanie lub korzystanie z witryn, zasobów lub programów osób trzecich, które nie są obsługiwane przez Optum.  Nie mamy kontroli nad innymi witrynami, zasobami lub programami, z których korzystają Użytkownicy, a niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do danych zbieranych lub udostępnionych przez Użytkownika podczas odwiedzania takich witryn, zasobów lub programów.  Użytkownik łączy się z zewnętrznymi witrynami, zasobami lub programami na własne ryzyko.  Należy zapoznać się z polityką prywatności, jeśli istnieje, odpowiednią dla danych witryn, zasobów lub programów.

 

 Praktyki bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo danych naszych Użytkowników jest dla nas ważne. Przestrzegamy standardów bezpieczeństwa w celu ochrony przekazywanych nam danych, zarówno podczas transmisji, jak i po jej otrzymaniu. Zabezpieczenia te różnią się w zależności od stopnia wrażliwości danych, które zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy oraz od aktualnego stanu technologii.  Na przykład ograniczamy dostęp do danych do tych pracowników Optum lub dostawców zewnętrznych, którzy potrzebują takiego dostępu w celu świadczenia usług.  Utrzymujemy odpowiednie fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia w celu ochrony Użytkownika, w tym zapory, indywidualne hasła oraz technologie szyfrowania i uwierzytelniania. Podejmujemy wszelkie inne niezbędne i odpowiednie środki administracyjne, organizacyjne, techniczne, osobowe i fizyczne, aby zabezpieczyć dane przed nieautoryzowanym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem i wykorzystaniem, przypadkową utratą lub zniszczenie albo uszkodzeniem, kradzieżą, ujawnieniem lub modyfikacją oraz w celu zapewnienia ich integralności.  Należy pamiętać, że Optum używa oprogramowania szyfrującego, które może podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu.

Żadna metoda transmisji przez internet lub metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest jednak w 100% bezpieczna. Nie możemy więc gwarantować absolutnego bezpieczeństwa.  Ujawniając dane za pośrednictwem otwartej sieci, takiej jak internet lub poczta e-mail, należy wziąć pod uwagę, że są one potencjalnie dostępne dla innych.  W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa naszej aplikacji/witryny, można kontaktować się z nami pod adresem privacy@Optum.com.

Pamiętaj, żeby wylogować się w przypadku korzystania z komputerów publicznych lub osób trzecich

Jak opisano powyżej, korzystamy z technologii śledzenia, która automatycznie loguje Użytkownika z powrotem na konto, chyba że wyloguje się z konta przed zakończeniem sesji (bez względu na to, czy sesję zakończy Użytkownik, czy też my, na przykład w przypadku „przekroczenia limitu czasu” przez naszą aplikację/witrynę, co oznacza automatyczne zakończenie sesji po okresie bezczynności określonym przez nas według naszego uznania).  Jeśli logujesz się do aplikacji/witryny przy użyciu publicznego komputera lub urządzenia albo komputera lub urządzenia, które należy do innej osoby lub jest z nią dzielone, powinieneś wylogować się z konta.  W przeciwnym wypadku następny Użytkownik tego komputera lub urządzenia może mieć dostęp do Twojego konta i informacji znajdujących się na nim, jeśli dana sesja się nie zakończyła.

Użycie trwałego logowania

Jeśli Użytkownik zdecyduje się użyć trwałego logowania na koncie, na przykład, poprzez zmianę ustawień aplikacji mobilnej tak, aby zapamiętała adres e-mail Użytkownika lub hasło, inne osoby będą mogły uzyskać dostęp do informacji za pośrednictwem urządzenia. Jeśli Użytkownik obawia się nieuprawnionego użycia lub ujawnienia informacji poprzez trwałe logowanie, nie powinien używać funkcji trwałego logowania.

Przekazywanie danych

Aplikacja/witryna oraz dane Użytkowników są przechowywane w Szwajcarii, w bazie danych zgłoszonej i zarejestrowanej przez Federalnego Komisarza ds. Danych zgodnie z art. 11a ust. 3 szwajcarskiej federalnej ustawy o ochronie danych z 19 czerwca 1992 r.  Korzystając z aplikacji/witryny, Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie swoich informacji do naszych placówek i obiektów osób trzecich, którymi je udostępniamy, jak opisano w naszej Polityce Prywatności. Jeśli Użytkownik korzysta z aplikacji/witryny z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego, powinien pamiętać, że jego dane mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych w celu przetworzenia zapytań serwisowych. Wprowadzamy środki, takie jak standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych, aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo wszystkich przekazywanych informacji. Kopię tych klauzul można otrzymać, kontaktując się z nami w sposób podany w części „Jak się z nami skontaktować” w niniejszej Polityce Prywatności.

 

 Administrowanie i aktualizowanie informacji: Prawa członków

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Użytkownicy mają prawo do zgłaszania zastrzeżeń lub żądania ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych, a także do żądania dostępu, poprawienia, usunięcia i przenoszenia swoich informacji.  Prośby należy kierować pod adres privacy@Optum.com.  Odpowiemy na prośbę w rozsądnym terminie w zależności od jej okoliczności, a w każdym przypadku zgodnie z wymogami prawa.

Niektóre informacje można także zmieniać lub usuwać, logując się do aplikacji/witryny i aktualizując swoje konto.  Należy pamiętać, że jeśli już ujawniliśmy niektóre z tych informacji osobom trzecim, nie mamy już do nich dostępu i nie możemy wymusić ich usunięcia lub modyfikacji przez podmioty, którym je ujawniliśmy.  Ponadto, jeśli Użytkownik zmodyfikuje w naszej aplikacji/witrynie informacje, które otrzymaliśmy od osoby trzeciej, mamy prawo, ale nie obowiązek, do udostępnienia zaktualizowanych informacji tej osobie trzeciej. W związku z tym, jeżeli Użytkownik chce mieć pewność, że osoba trzecia posiada aktualne informacje, powinien je sam przekazać. Pewne informacje są niezbędne, abyśmy mogli dostarczyć aplikację/witrynę oraz usługi; w związku z tym, jeśli Użytkownik usunie te informacje, nie będzie mógł korzystać z aplikacji/witryny ani z usług.

Jeśli Użytkownik postanowi dezaktywować konto, może skontaktować się z nami pod adresem privacy@Optum.com lub postąpić zgodnie z instrukcjami podanymi w aplikacji/witrynie.  Użytkownicy, którzy zarejestrowali się poprzez Partnera Optum w jednym z naszych programów, powinni również skontaktować się z tym Partnerem Optum.  Po otrzymaniu prośby dezaktywujemy konto w rozsądnym terminie, w zależności od okoliczności prośby.  Jeśli konto zostało dezaktywowane przez pomyłkę, może zostać odzyskane w ciągu 30 dni.  Po 30 dniach rozpoczniemy proces trwałego usuwania konta z naszych systemów, a odzyskanie konta może stać się niemożliwe.  Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie treści zamieszczone przez niego w aplikacji/witrynie nie mogą zostać odzyskane po usunięciu konta.  Należy jednak pamiętać, że: 1) Optum (i nasi dostawcy zewnętrzni działający w naszym imieniu), nasi Partnerzy Optum oraz inne osoby trzecie mogą nadal wykorzystywać i udostępniać w dowolnym celu dane pozbawione elementów pozwalających na identyfikację oraz zagregowane lub połączone dane, opracowane z wykorzystaniem danych pozbawionych elementów pozwalających na identyfikację oraz 2) Optum może nadal wykorzystywać informacje na zdezaktywowanym koncie Użytkownika, w celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami.  Należy także pamiętać, że nawet jeśli Użytkownik dezaktywuje konto lub poprosi o usunięcie danych, możemy być zobowiązani (zgodnie z prawem lub w celu zapobiegania oszustwom, rozwiązywania sporów lub problemów) do zachowania tych informacji. W takich przypadkach spełnimy prośbę o usunięcie konta dopiero po spełnieniu takich wymagań.  Możemy również zachować kopię informacji Użytkownika w celu ochrony naszych praw, na przykład w związku z korzystaniem przez Użytkownika z aplikacji/witryny lub zgodą Użytkownika na nasze warunki użytkowania, w zakresie dopuszczalnym lub wymaganym przez obowiązujące prawo.

Mamy nadzieję, że możemy odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności oraz gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Jeśli jednak Użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych przez Optum narusza obowiązujące przepisy, ma prawo złożyć skargę do swojego państwowego organu nadzorczego, odpowiedzialnego za zapewnienie ochrony danych osobowych.

Dzieci

Aplikacja/witryna nie jest skierowana do dzieci w wieku poniżej 16 lat i dzieci w wieku poniżej 16 lat nie powinny korzystać z naszej aplikacji/witryny. Ochrona prywatności dzieci jest dla nas bardzo ważna. Nie gromadzimy informacji od osób, o których wiemy, że nie ukończyły 16 roku życia, a żadna część naszej aplikacji/witryny nie ma na celu przyciągania osób poniżej 16 roku życia. Jeśli dowiemy się, że dana osoba przekazała nam swoje informacje, a nie ukończyła 16 lat, podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji Użytkownika z naszych baz danych i uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z aplikacji/witryny.

 

 Zmiany w Polityce Prywatności

Możemy okresowo aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach dotyczących informacji. Po wprowadzeniu zmian, zaktualizowana Polityka Prywatności zostanie zamieszczona w aplikacji/witrynie, a wszystkie zmiany będą obowiązywać od momentu jej publikacji lub w terminie określonym przez nas na piśmie.  Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu otrzymania aktualnych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Można ustalić, kiedy niniejszy Regulamin został ostatnio zmieniony, odwołując się do informacji „Data wejścia w życie”, podanej na początku niniejszego Regulaminu. Korzystając z aplikacji/witryny lub dowolnych usług po wejściu w życie każdej zaktualizowanej Polityki Prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na związanie się regulaminem takiej zaktualizowanej Polityki Prywatności.

 

Regulamin użytkowania

 

Data wejścia w życie: 24/1/2018

WPROWADZENIE I AKCEPTACJA REGULAMINU

APLIKACJA/WITRYNA I USŁUGI

WYPOWIEDZENIE USŁUGI

WAŻNE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

REJESTRACJA

BEZPIECZEŃSTWO

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PUBLICZNYCH WYZWAŃ

DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE

TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

ŁĄCZENIE Z INNYMI STRONAMI INTERNETOWYMI

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WŁASNOŚĆ

TWOJE ZOBOWIĄZANIA

PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

CESJA I PODWYKONAWSTWO

DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE APLIKACJI MOBILNYCH

OGÓLNE

KONTAKT

MIESZKAŃCY WIELKIEJ BRYTANII: ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ DLA ODBIORCÓW W STANACH ZJEDNOCZONYCH

 

1.             WPROWADZENIE I AKCEPTACJA REGULAMINU

1.1             OPTUM HEALTH & TECHNOLOGY (US) LLC jest spółką zarejestrowaną w Stanach Zjednoczonych z siedzibą pod adresem 11469 Olive Blvd., PMB 314, Creve Coeur, MO 63141, USA („my”, „nasz/a/e” albo „nas”). Aby się z nami skontaktować, należy wysłać wiadomość e-mail pod adres privacy@Optum.  Prowadzimy serwis mywellbeingsolution.com oraz powiązane z nim strony internetowe i aplikacje mobilne (łącznie „aplikacja/witryna”).

1.2             Niniejszy regulamin („Regulamin”) zawiera informacje o nas oraz o zasadach i warunkach prawnych, na jakich świadczymy usługi (zgodnie z definicją w części 2 poniżej) oraz zapewniamy dostęp do aplikacji/witryny, zarówno odwiedzającym, jak i zarejestrowanym Użytkownikom. Należy przeczytać uważnie ten Regulamin przed uzyskaniem dostępu do aplikacji/witryny lub usług. Korzystając z aplikacji/witryny lub rejestrując się jako Użytkownik, potwierdzasz, że akceptujesz niniejszy Regulamin i zgadzasz się na jego przestrzeganie.

1.3             Informacje na temat naszych procedur ochrony prywatności można znaleźć w naszej Polityce Prywatności. Należy zapoznać się z Polityką Prywatności, ponieważ zawiera ona ważne informacje o tym, jak wykorzystujemy Twoje dane. Polityka Prywatności jest włączona do niniejszego dokumentu przez odniesienie i stanowi część umowy między Użytkownikiem a nami.  Korzystając z aplikacji/witryny, wyrażasz zgodę na takie wykorzystanie danych osobowych i zapewniasz, że wszystkie podane przez Ciebie dane są prawdziwe.

1.4             Odniesienia w niniejszym Regulaminie do „Ciebie” (i „Użytkownika”) dotyczą osób korzystających z aplikacji/witryny oraz usług w celach prywatnych i niekomercyjnych.

1.5             O ile niniejszy Regulamin nie stanowi inaczej, aplikacja/witryna i usługi nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 16 roku życia i nie mogą być przez nie używane. Nie powinieneś korzystać z aplikacji/witryny lub usług, jeśli masz mniej niż 16 lat.

1.6             Powinieneś wydrukować kopię niniejszego Regulaminu lub zapisać ją na swoim komputerze, aby móc się z nim skonsultować w przyszłości.

1.7             Okresowo wprowadzamy zmiany do niniejszego Regulaminu. Za każdym razem, kiedy Użytkownik korzysta z usługi, zastosowanie ma ten wersja Regulaminu, obowiązująca, w momencie korzystania z usługi. Należy sprawdzić Regulamin za każdym razem przed korzystaniem z usług, aby upewnić się, że rozumiesz warunki, które będą obowiązywać w danym momencie. Można ustalić, kiedy niniejszy Regulamin został ostatnio zmieniony, odwołując się do informacji „Data wejścia w życie”, podanej na początku niniejszego Regulaminu. O wszystkich istotnych zmianach w niniejszym Regulaminie powiadomimy z wyprzedzeniem. Jeśli jakakolwiek zmiana jest dla Ciebie nie do przyjęcia, powinieneś zakończyć korzystanie z usług lub zamknąć konto. Korzystanie z usług po dacie wejścia w życie zmian w niniejszym Regulaminie będzie oznaczało zaakceptowanie tych zmian.

2.             APLIKACJA/WITRYNA I USŁUGI

2.1             Optum rozumie znaczenie zdrowego stylu życia dla Ciebie i Twoich bliskich. Nasza firma ma za zadanie zachęcić Cię do wyznaczania celów, zrozumienia Twoich opcji opieki zdrowotnej, a przede wszystkim do bycia świadomym konsumentem opieki zdrowotnej. Chcemy zapewnić Użytkownikom zasoby umożliwiające śledzenie stanu zdrowia i kontakt z osobami, które zrozumieją Twoje potrzeby i udzielą Ci wsparcia.

2.2            Zapewniamy uczestnikom międzynarodowych programów wsparcia dla pracowników lub korporacyjnych usług, związanych ze stylem życia, możliwość angażowania się w aktywność, związaną ze zdrowiem i stylem życia, za pośrednictwem naszej aplikacji/witryny.  Obejmuje to, między innymi: otrzymanie wskaźnika zdrowia (Health Score); uczestnictwo w indywidualnych i korporacyjnych wyzwaniach w zakresie aktywności fizycznej; śledzenie postępów w osiąganiu celów; interakcja z trenerami; dostęp do zasobów; interakcja z innymi użytkownikami; dostęp do osobistego profilu zdrowia; informacje zwrotne na temat stylu życia i analiza danych; oraz powiązane programy, produkty i usługi.

2.3             Możemy okresowo aktualizować i zmieniać aplikację/witrynę, aby odzwierciedlić zmiany w oferowanych usługach, naszych priorytetach biznesowych lub potrzebach naszych klientów.

2.4             Aplikacja/witryna jest udostępniana bezpłatnie. Nie gwarantujemy, że aplikacja/witryna lub jej zawartość będzie zawsze dostępna lub będzie działać nieprzerwanie. Możemy zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całej lub dowolnej części aplikacji/witryny ze względów biznesowych i operacyjnych.

2.5             Użytkownik jest odpowiedzialny za dopilnowanie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do aplikacji/witryny za pośrednictwem połączenia internetowego, są świadome niniejszego Regulaminu oraz innych obowiązujących zasad i warunków oraz, że ich przestrzegają.

2.6             Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w usługach zmian koniecznych do spełnienia wymogów ustawowych, ochrony przed zagrożeniem bezpieczeństwa, lub które nie wpływają w znaczący sposób na charakter lub jakość usług.

2.7             Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w usługach powiadomimy Użytkowników, zanim zaczną one obowiązywać.

2.8             Aplikacja/witryna i usługi są zapewniane wyłącznie dla korzyści Użytkowników.  Nie mamy zobowiązań wobec żadnej innej osoby.

2.9             Aplikacja/witryna jest skierowana do osób mieszkających w Wielkiej Brytanii i służy wyłącznie promocji i świadczeniu usług w tym kraju.  Nie gwarantujemy, że treści, produkty lub usługi dostępne w aplikacji/witrynie lub za jej pośrednictwem nadają się do wykorzystania w innych lokalizacjach ani nie gwarantujemy w nich dostępu.

3.             WYPOWIEDZENIE USŁUGI

3.1             Możemy wypowiedzieć usługę i usunąć konto Użytkownika w każdej chwili według naszego uznania, po pisemnym poinformowaniu Użytkownika z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

3.2             Niezależnie od postanowień punktu 3.1, możemy wypowiedzieć usługę i usunąć konto Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym po pisemnym powiadomieniu, jeśli naruszy którykolwiek z warunków niniejszego Regulaminu.

3.3             Jeśli wypowiemy usługę i usuniemy konto Użytkownika z dowolnego powodu:

3.3.1             dostęp Użytkownika do usług zostanie zablokowany;

3.3.2             nie będzie to miało wpływu na nabyte prawa, środki ochrony, obowiązki i zobowiązania każdej ze stron, w tym na prawo do roszczenia o odszkodowanie z tytułu naruszenia Regulaminu, obowiązującego w dniu wypowiedzenia lub przed tą datą; oraz

3.3.3             wszystkie punkty Regulaminu, które mają wyraźny lub domniemany skutek po wypowiedzeniu usługi, zachowują pełną moc i skuteczność.

4.             WAŻNE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

4.1             Optum zobowiązuje się do dostarczania Użytkownikom informacji na temat schorzeń oraz szerokiej gamy narzędzi i dostępu do społeczności internetowych, które pozwalają dzielić się doświadczeniami i wiedzą na temat zdrowia oraz uzyskiwać dostęp do informacji dostarczanych przez innych.  Staramy się zapewnić rzetelność informacji udostępnianych w aplikacji/witrynie, jednak nie możemy zagwarantować, że są one zawsze poprawne lub aktualne.  Ponadto nie ponosimy odpowiedzialności za komunikaty publikowane przez osoby trzecie w sferach publicznych aplikacji/witryny.

4.2             Aplikacja/witryna i usługi są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych. Nie należy polegać na aplikacji/witrynie lub usługach przy podejmowaniu decyzji dotyczących stylu życia, świadczeniodawcy lub leczenia. Te decyzje są indywidualne i powinny być podejmowane w porozumieniu ze świadczeniodawcami Użytkownika. Optum nie zapewnia porad medycznych, diagnostycznych lub dotyczących leczenia, a narzędzia i algorytmy wdrożone w aplikacji/witrynie i za pośrednictwem usług nie są przeznaczone do diagnozowania, leczenia ani monitorowania schorzeń.  Dla celów niniejszego Regulaminu, porady medyczne, diagnostyczne lub dotyczące leczenia obejmują, między innymi, porady lub usługi w zakresie psychiatrii, psychologii, medycyny, pielęgniarstwa lub profesjonalnej opieki zdrowotnej, takie jak porady żywieniowe lub dietetyczne, lub praktykę medyczną, pielęgniarską lub zawodową opiekę zdrowotną, psychoterapię lub zapewnianie opieki zdrowotnej, instrukcji leczenia, rozpoznania, prognoz lub porad.  Użytkownik korzysta z usług na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za to, w jaki sposób postępowanie zgodnie z tymi poradami może wpłynąć na jego organizm.  Nasze wskazówki nie mają na celu zastąpienia profesjonalnej porady lekarskiej. Jeśli Użytkownik potrzebuje porady medycznej lub leczenia, powinien skontaktować się z lekarzem.

4.3             Poza wyżej przytoczonymi ograniczeniami, korzystanie z naszych usług może nie być odpowiednie w przypadku określonych schorzeń. Zawsze należy zasięgnąć porady lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia w przypadku pytań dotyczących zdrowia, przed uzyskaniem dostępu do programu oferującego informacje związane ze zdrowiem lub podjęciem albo zmianą programu ćwiczeń, diety lub przebiegu leczenia związanego z usługami albo aplikacją/witryną.

4.4             Korzystanie z tej aplikacji/witryny lub usług nie stanowi relacji lekarz-pacjent. Nie polecamy ani nie wspieramy żadnych badań, świadczeniodawców, zabiegów, metod leczenia lub opinii, ani innych informacji, które mogą pojawić się w tej aplikacji/witrynie lub za pośrednictwem usług. Jeśli Użytkownik polega na informacjach dostarczanych przez tę aplikację/witrynę lub za pośrednictwem usług albo przez naszych pracowników, lub jej gości albo odwiedzających, robi to wyłącznie na własne ryzyko.

4.5             W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY NATYCHMIAST ZADZWONIĆ DO LEKARZA LUB NA POGOTOWIE. NIE NALEŻY LEKCEWAŻYĆ, UNIKAĆ LUB OPÓŹNIAĆ UZYSKANIA PORADY MEDYCZNEJ LUB ZDROWOTNEJ OD PRACOWNIKA SŁUŻBY ZDROWIA Z POWODU INFORMACJI ZNALEZIONYCH NA NASZEJ WITRYNIE LUB W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI, Z KTÓRYCH KORZYSTASZ. INFORMACJE I USŁUGI DOSTĘPNE NA TEJ WITRYNIE SĄ UDOSTĘPNIANE WYŁĄCZNIE DO CELÓW INFORMACYJNYCH I NIE ZASTĘPUJĄ PROFESJONALNEJ PORADY MEDYCZNEJ, LECZENIA LUB DIAGNOSTYKI.

5.             REJESTRACJA

5.1             Niektóre funkcje aplikacji/witryny mogą być dostępne tylko dla zarejestrowanych Użytkowników.  W celu utworzenia lub rekonfiguracji konta wymagane jest podanie pewnych informacji, w tym imienia i nazwiska, danych kontaktowych (adresu, miejsca zamieszkania i adresu e-mail), daty urodzenia oraz płci.  Oczekujemy także przekazania nam informacji związanych ze zdrowiem, w tym między innymi: szczegółowych informacji na temat wcześniejszych problemów ze zdrowiem, informacji z wywiadu rodzinnego (zwłaszcza dotyczących problemów zdrowotnych), informacji na temat stylu życia i aktywności (w tym danych GPS) oraz informacji klinicznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania przez nas Twoich danych w aplikacji/witrynie należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

5.2             Rejestrując się w usługach, Użytkownik zgadza się (i) podać prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacji o sobie, zgodnie z formularzem rejestracji online, oraz (ii) utrzymywać i aktualizować konto tak, aby było prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne. W przypadku podania danych osobowych, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, lub jeśli mamy uzasadnione podejrzenia, że dane osobowe Użytkownika są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, mamy prawo do zawieszenia, wypowiedzenia lub odmowy dostarczania usług. Użytkownik zgadza się aktualizować swoje dane kontaktowe w przypadku zmian, aby pozwolić nam na kontakt w związku z usługami.

5.3             Podczas rejestracji należy podać adres e-mail i hasło, a następnie wybrać wyświetlaną nazwę, która będzie Twoim „pseudonimem/nazwą użytkownika” w aplikacji/witrynie.  Należy wybrać nazwę użytkownika rozważnie, ponieważ będzie się wyświetlać, kiedy publikujesz wiadomości w aplikacji/witrynie i może być widoczna, jeśli korzystasz z naszych aplikacji mobilnych.  Jeśli nazwa użytkownika pozwala na zidentyfikowanie Użytkownika, możesz publicznie ujawnić swoje dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat nazwy użytkownika i jej wykorzystania, należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności.

5.4             Nazwa użytkownika i hasło będą Twoimi przepustkami do części aplikacji/witryny i usług, przeznaczonych wyłącznie dla członków. Użytkownik zgadza się, że mamy prawo do dezaktywacji lub usunięcia pseudonimów lub haseł z dowolnego powodu, jeśli w naszej uzasadnionej opinii nie stosują się do któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. 

5.5             Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła: należy traktować takie informacje jako poufne i nie ujawniać ich osobom trzecim. Wybrane hasło powinno zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz symbole.  Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania tych wymagań.  Zgadzasz się natychmiast poinformować Optum jeśli Twoja nazwa użytkownika lub hasło zostało naruszone lub ich zapomniałeś, kontaktując się z nami pod adresem privacy@Optum.com.

6.             BEZPIECZEŃSTWO

6.1             Podejmujemy kroki uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia i odpowiednie w celu ochrony danych Użytkownika, biorąc pod uwagę ich wrażliwość, jednak rozumiesz i przyjmujesz do wiadomości, że nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa. Przyjmujesz do wiadomości, że możemy używać Twojej nazwy użytkownika w celu uwierzytelnienia Cię w dowolnej części aplikacji/witryny lub usłudze oraz u sprzedawców, działających w naszym imieniu.

6.2             Nie gwarantujemy, że aplikacja/witryna będzie bezpieczna lub wolna od błędów i wirusów. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty lub szkody spowodowane przez wirusa, atak typu „rozproszona blokada usługi” (DDoS) lub inne szkodliwe elementy, które mogą zaatakować sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały Użytkownika w związku z korzystaniem z aplikacji/witryny, pobraniem treści umieszczonych na niej lub na innej powiązanej witrynie.

6.3             Użytkownik jest odpowiedzialny za skonfigurowanie swoich technologii informatycznych, programów komputerowych i platformy w celu uzyskania dostępu do aplikacji/witryny. Użytkownik powinien korzystać z własnego oprogramowania antywirusowego.

6.4             Użytkownikowi nie wolno nadużywać aplikacji/witryny poprzez świadome wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych lub innych materiałów szkodliwych. Zabronione jest podejmowanie prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do aplikacji/witryny, serwera, na którym przechowywana jest aplikacja/witryna, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do aplikacji/witryny. Zabronione jest atakowanie aplikacji/witryny za pomocą ataku typu „blokada usługi” lub ataku typu „rozproszona blokada usługi' (DDoS). Wszystkie takie naruszenia zgłaszamy odpowiednim organom ścigania, z którymi będziemy współpracować, ujawniając tożsamość Użytkownika. W przypadku takiego naruszenia prawo Użytkownika do korzystania z aplikacji/witryny natychmiast wygaśnie.

7.             WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC PUBLICZNYCH WYZWAŃ

7.1             Optum pozwala na rejestrowanie się w publicznych wyzwaniach między użytkownikami tej witryny.  Rejestrując się, przyjmujesz do wiadomości, że takie uczestnictwo jest potencjalnie niebezpiecznym działaniem i że bierzesz w nim udział wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.  Ponadto zgadzasz się, że nie wykorzystasz środków ani nie zachowasz się w sposób, który można rozsądnie uznać za sprzeczny z ogólnymi zasadami uczciwości.

7.2             Optum zastrzega sobie prawo do sprawdzenia i zweryfikowania aktywności Użytkownika oraz do tymczasowego lub stałego wykluczenia go z określonego publicznego wyzwania lub wszystkich wyzwań publicznych albo do zawieszenia lub zamknięcia konta, jeśli będziemy mieć podstawy do uznania, że takie środki są konieczne do (i) spełnienia wymogów stosownego prawa, przepisów, procedur prawnych lub egzekwowalnego żądania władz, (ii) egzekwowania wszelkich deklaracji, które złożył Użytkownik , w tym dochodzenia w sprawie ich ewentualnego naruszenia lub (iii) ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Optum, jej użytkowników i społeczności.

7.3             Optum może wykorzystywać dane kontaktowe Użytkownika do wysyłania motywacyjnych wiadomości w związku z wyzwaniami publicznymi.

7.4             W wyzwaniach publicznych, w których przewidziano nagrody pieniężne, nagrody takie (pomniejszone o podatek i inne potrącenia, które mogą mieć zastosowanie) zostaną wypłacone Użytkownikom, którzy osiągną najlepszy wynik.  Oczekiwany wynik jest osobno określony dla każdego publicznego wyzwania.  W przypadku remisu pomiędzy co najmniej dwoma Użytkownikami, nagroda pieniężna zostanie podzielona równo między Użytkownikami.  Optum może przyznawać nagrody rzeczowe lub dać możliwość wskazania instytucji charytatywnej jako beneficjenta.

7.5             Pracownicy Optum oraz ich krajowi i zagraniczni partnerzy mogą brać udział w publicznych wyzwaniach, ale są wykluczeni z otrzymywania nagród pieniężnych lub innych.

7.6             Wszelkie decyzje Optum dotyczące powyższego są ostateczne.

8.             DOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE

8.1             Warunkiem korzystania z aplikacji/witryny jest przyjęcie do wiadomości, że niedopuszczone jest uzyskiwanie oraz próby uzyskania dostępu do aplikacji/witryny lub jakichkolwiek materiałów aplikacji/witryny, a także korzystanie z nich w celu podjęcia działań, które mogłyby przynieść szkodę nam lub osobie trzeciej albo zakłócać działanie aplikacji/witryny lub innych naszych usług.  Na przykład, między innymi, zabronione jest:

8.1.1             korzystanie z aplikacji/witryny w celu niedozwolonym przepisami prawa lub na mocy niniejszego Regulaminu;

8.1.2             korzystanie z aplikacji/witryny w celu popełnienia oszustwa;

8.1.3             korzystanie z aplikacji/witryny w celu rozpowszechniania wirusów, złośliwego oprogramowania lub innego szkodliwego oprogramowania;

8.1.4             korzystanie z aplikacji/witryny w celu promowania niechcianej reklamy lub rozsyłania spamu;

8.1.5             korzystanie z aplikacji/witryny w celu pozorowania komunikacji z nami lub z inną usługą lub podmiotem w celu gromadzenia informacji o tożsamości, danych uwierzytelniających lub innych informacji („phishing");

8.1.6             korzystanie z aplikacji/witryny w jakikolwiek sposób, który zakłóca działanie lub działalność aplikacji/witryny lub działalność innego podmiotu;

8.1.7             korzystanie z aplikacji/witryny w jakikolwiek sposób, który szkodzi nieletnim;

8.1.8             podszywanie się pod innego użytkownika lub zezwalanie innemu użytkownikowi na używanie Twojego pseudonimu w celu uzyskania dostępu do aplikacji/witryny lub usług;

8.1.9             zbieranie, kopiowanie lub wykorzystywanie danych o innym użytkowniku bez jego wiedzy i zgody;

8.1.10          promowanie nielegalnych działań;

8.1.11          zakłócanie dialogu lub publikowanie komentarzy, niezwiązanych z tematem dyskusji;

8.1.12          oświadczanie lub sugerowanie, że popieramy jakąkolwiek inną działalność, produkt lub usługę, chyba, że osobno wyraziliśmy na to zgodę na piśmie;

8.1.13          zbieranie, kopiowanie lub gromadzenie danych lub materiałów z aplikacji/witryny lub usług bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;

8.1.14          używanie ręcznego lub zautomatyzowanego oprogramowania, urządzeń, skryptów, robotów, backdoorów („furtek”) lub innych środków lub procesów w celu uzyskania dostępu do witryn, a także zbierania danych (scraping) lub przeszukiwania (crawling, spider) stron internetowych lub innych usług zawartych w aplikacji/witrynie lub usługach;

8.1.15          podejmowanie próby manipulowania aplikacją/witryną (lub jakąkolwiek jej funkcją) w nieuczciwy lub niewłaściwy sposób lub w sposób, który tworzy nieuczciwą lub niewłaściwą korzyść lub zyski dla Ciebie lub innego użytkownika (co określamy według naszego uznania), takich jak na przykład jak oszukanie naszego systemu w celu uzyskania nagród lub innych korzyści;

8.1.16          usuwanie, zmienianie, obchodzenie, omijanie, lub unikanie praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności lub powiadomień umieszczonych w aplikacji/witrynie lub usługach

8.1.17          korzystanie z aplikacji/witryny w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do komputerów, danych, systemów, kont lub sieci;

8.1.18          podejmowanie prób rozszyfrowania, dekompilowania, dezasemblowania lub odtwarzania kodu źródłowego dowolnego oprogramowania, wykorzystywanego do dostarczania aplikacji/witryny lub usług; lub

8.1.19          podejmowanie prób obejścia hasła lub metod uwierzytelniania użytkownika.

9.             TREŚCI TWORZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

9.1             Aplikacja/witryna może zawierać informacje wprowadzone przez innych użytkowników aplikacji/witryny, między innymi do grupowych forów dyskusyjnych i własnych strumieni wiadomości.  Te informacje i materiały nie zostały przez nas zweryfikowane ani zatwierdzone. Opinie wyrażone przez użytkowników w aplikacji/witrynie nie odzwierciedlają naszych poglądów ani wartości.

9.2             Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoją komunikację i poleganie na komunikacji zawartej w miejscach publicznych.  Za każdym razem, gdy korzystasz z funkcji umożliwiającej przesyłanie treści do aplikacji/witryny, treść ta musi być zgodna z następującymi zasadami:

9.2.1             nie może być obsceniczna, obraźliwa lub rasistowska, nie może stanowić nadużycia, promować ani podżegać do nienawiści lub fizycznej krzywdy wobec kogokolwiek;

9.2.2             nie może nękać ani prześladować innej osoby;

9.2.3             musi być prawdziwa i uczciwa, zgodnie z Twoją wiedzą;

9.2.4             nie może nikogo szkalować;

9.2.5             nie może wykorzystywać materiałów lub treści ani naruszać praw lub prywatności nikogo innego; na przykład nie wolno używać wizerunków znanych postaci, nagrań lub muzyki (chyba że są Twoją własnością);

9.2.6             nie może zawierać danych osobowych innych osób ani informacji poufnych dotyczących innych osób; oraz

9.2.7             nie może promować ani pochwalać terroryzmu, przemocy ani nielegalnych zachowań.

9.3             Gwarantujesz, że wszelkie takie wprowadzone treści są zgodne z powyższymi zasadami, a Ty ponosisz odpowiedzialność wobec nas i zapewnisz nam odszkodowanie za każde naruszenie tej gwarancji. Oznacza to, że ponosisz odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, które poniesiemy w wyniku naruszenia gwarancji.

9.4             Wszelkie treści przesyłane do aplikacji/witryny zostaną uznane za niepoufne i niezastrzeżone. Zachowujesz wszystkie prawa własności do swoich treści, ale jesteś zobowiązany do udzielenia nam ograniczonej licencji na używanie, przechowywanie i kopiowanie tych treści oraz ich dystrybucję i udostępnianie osobom trzecim.

9.5             Mamy prawo ujawnić Twoją tożsamość każdej osobie trzeciej, która twierdzi, że wszelkie treści publikowane lub przesyłane przez Ciebie do naszej witryny stanowią naruszenie jej praw własności intelektualnej lub jej prawa do prywatności.

9.6             Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia, odrzucenia lub zaprzestania korzystania z treści dostarczanych przez jakąkolwiek osobę, która naszym zdaniem narusza powyższe zasady.

9.7             Jeśli chcesz złożyć skargę, związaną z informacjami i materiałami przesłanymi przez innych użytkowników, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@Optum.com.

9.8             Powinieneś pamiętać, że inni użytkownicy publikujący informacje lub opinie mogą nie mieć odpowiedniego szkolenia lub wiedzy medycznej, dietetycznej lub innych.  Nie należy traktować żadnych treści zamieszczonych w aplikacji/witrynie przez innych użytkowników, jako porad medycznych lub dietetycznych.  Nie szukaj diagnozy lub porad żywieniowych u innych użytkowników aplikacji/witryny w związku ze swoim schorzeniem.

9.9             Niektóre z tych opinii mogą zawierać informacje o leczeniu, lekach lub „pozarejestracyjnych” zastosowaniach leków, które nie zostały zatwierdzone przez odpowiednie władze, a nawet mogą być nielegalne w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Inne mogą odnosić się do nieprzetestowanych lub potencjalnie niebezpiecznych produktów, takich jak zioła i suplementy.  Zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub innym wykwalifikowanym pracownikiem służby zdrowia przed zmianą planu leczenia, rozpoczęciem lub przerwaniem leczenia, diety lub programu.

9.10          Doświadczenia innych użytkowników mogą być pomocne lub pocieszające, ale te anegdoty lub wszystkie inne treści zamieszczone w aplikacji/witrynie nigdy nie zastąpią profesjonalnych porad medycznych lub dietetycznych, rozpoznania lub leczenia od wykwalifikowanego lekarza.

9.11          Nigdy nie lekceważ i nie zwlekaj z uzyskaniem profesjonalnej porady medycznej lub dietetycznej od swojego lekarza lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia z powodu informacji, które przeczytałeś na tej aplikacji/witrynie. W nagłych przypadkach należy natychmiast zadzwonić do lekarza lub na pogotowie.

10.         ŁĄCZENIE Z INNYMI STRONAMI INTERNETOWYMI

10.1          Aplikacja/witryna może zawierać łącza do innych stron internetowych i zasobów, udostępnianych przez osoby trzecie. Łącza te są udostępniane dla Twojej wygody, w celu dostarczenia dodatkowych informacji. Nie oznaczają one, że promujemy takie strony internetowe i nie powinny być interpretowane jako autoryzacja przez nas tych powiązanych stron internetowych lub informacji, które można na nich znaleźć. Nie mamy kontroli ani nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą łącza, i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z nich.

10.2          Możesz utworzyć łącze do aplikacji/witryny z innej strony internetowej pod następującymi warunkami:

10.2.1          łącze „przekierowuje” do mywellbeingsolution.com, stosownie do przypadku, a nie do innych stron aplikacji/witryny;

10.2.2          łącze jest łączem tekstowym wyraźnie oznaczonym mywellbeingsolution.com;

10.2.3          robisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem, który nie szkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje;

10.2.4          nie tworzy ramki ani żadnej innej przeglądarki lub środowiska granicznego wokół treści aplikacji/witryny;

10.2.5          nie robisz tego w taki sposób, aby sugerować jakąkolwiek formę stowarzyszenia lub autoryzacji z naszej strony, jeśli nie istnieje, lub sugerować, że firmujemy Twoje produkty lub usługi lub którykolwiek z produktów lub usług dostępnych na stronie internetowej, na której umieszczasz link do aplikacji/witryny lub za jej pośrednictwem;

10.2.6          możesz stworzyć łącze do aplikacji/witryny tylko na stronach internetowych, które są Twoją własnością;

10.2.7          łącze nie wyświetla żadnego ze znaków towarowych ani logotypów użytych w aplikacji/witrynie, bez naszej zgody lub zgody właściciela takich znaków towarowych lub logotypów; lub

10.2.8          łącze jest umieszczone tylko na stronach internetowych, które same spełniają wymagania dotyczące dopuszczalnego wykorzystania niniejszej polityki.

10.3          Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na zamieszczenie łącza bez uprzedniego powiadomienia.

11.         PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WŁASNOŚĆ

11.1          Prawa własności intelektualnej (w tym między innymi prawa autorskie, znaki towarowe, nazwy domen, prawa do wzorów, prawa do baz danych, patenty, zarejestrowane lub niezarejestrowane w dowolnym miejscu na świecie) umieszczonej na aplikacji/witrynie oraz w materiałach na niej opublikowanych są naszą własnością lub są przez nas licencjonowane. Materiały te obejmują, między innymi, projekt, układ, wygląd, formę i grafikę. Ten materiał jest chroniony na całym świecie prawami autorskimi i traktatami. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone. Wszelka redystrybucja lub powielanie części lub całości zawartości aplikacji/witryny, w jakiejkolwiek formie,  w sposób inny niż opisany poniżej, jest zabroniona.

11.2          Zabronione jest używanie naszych znaków towarowych tej aplikacji/witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.  Wszystkie znaki towarowe reprodukowane w aplikacji/witrynie, które nie są naszą własnością lub nie są przez nas licencjonowane, są oznaczone w aplikacji/witrynie.

11.3          Możesz wydrukować jedną kopię lub pobrać na lokalny dysk twardy fragmenty dowolnej strony z aplikacji/witryny, wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego.

11.4          Możesz skopiować zawartość aplikacji/witryny dla poszczególnych osób trzecich w celu ich osobistego i niekomercyjnego użytku, ale tylko pod warunkiem, że nasz status (i wszystkich zidentyfikowanych współautorów i licencjodawców) jako autorów takich treści jest zawsze oznaczony.

11.5          Nie wolno modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób i nie wolno używać ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio ani żadnej grafiki oddzielnie od towarzyszącego tekstu.

11.6          W przypadku wydrukowania, skopiowania lub pobrania dowolnej część aplikacji/witryny w sposób naruszający niniejszy Regulamin, Twoje prawo do korzystania z aplikacji/witryny zostanie natychmiast przerwane i będziesz zobowiązany, według naszego uznania, zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które posiadasz.

11.7          Aplikacja/witryna i usługi oraz ich zawartość są udostępniane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, zgodnie z niniejszym Regulaminem.  Użytkownik nie może wykorzystać żadnej części zawartości aplikacji/witryny w celach komercyjnych, bez otrzymania wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody od nas lub naszych licencjodawców.

11.8          Musisz przestrzegać wszystkich informacji o prawach autorskich, informacji lub ograniczeń zawartych w lub dołączonych do dowolnej własności Optum. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane przez niniejszy dokument, są zastrzeżone dla firmy Optum i jej licencjodawców.

11.9          Możemy udostępnić użytkownikom możliwość publikowania, przesyłania, wysyłania e-maili lub udostępniania w inny sposób informacji, tekstu lub materiałów („Twoje materiały”) w aplikacji/witrynie lub usługach (w tym za pośrednictwem poczty e-mail adresowanej do nas). Ponosisz całkowitą odpowiedzialność za swoje materiały, a także oświadczasz i gwarantujesz, że Twoje materiały nie zawierają poufnych lub zastrzeżonych informacji ani nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich.  Podobnie do ustaleń między nami a użytkownikami, zachowujesz prawo własności i wszelkie prawa własności intelektualnej do treści zawartych w Twoich materiałach, z zastrzeżeniem niewyłącznych praw, które przyznałeś nam na podstawie  Regulaminu.  Udzielasz nam nieodwołalnej, wieczystej, niewyłącznej, wolnej od opłat, w pełni opłaconej, zbywalnej, podlegającej licencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji na używanie, reprodukowanie, modyfikowanie, transmitowanie, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i wykonywanie, przygotowanie pochodnych prac, włączenie do innych prac i inne wykorzystywanie Twoich materiałów w dowolnej formie, technologii lub mediach, znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości.  Niniejszym zrzekasz się wszelkich autorskich praw osobistych, jakie możesz mieć do swoich materiałów, zgodnie z prawem właściwym w dowolnym miejscu. Użytkownik zgadza się na wykorzystywanie przez nas któregokolwiek z tych praw, bez wynagrodzenia lub uznania autorstwa użytkownika.

11.10       Jeśli uważasz, że Twoje dzieło, chronione prawem autorskim, zostało skopiowane i jest dostępne w aplikacji/witrynie w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, możesz powiadomić nas, podając naszemu agentowi praw autorskich następujące informacje:

·         Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało przypuszczalnie naruszone;

·         Oznaczenie dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone, lub, jeśli wiele dzieł chronionych prawem autorskim, znajdujących się na jednej stronie internetowej, objętych jest jednym powiadomieniem, reprezentatywna lista takich dzieł na tej stronie;

·         Oznaczenie materiału, który rzekomo narusza prawo autorskie, lub który jest przedmiotem działalności naruszającej prawo i ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać wyłączony, oraz informacji w stopniu wystarczającym, abyśmy mogli zlokalizować materiał;

·         Wystarczające informacje, aby umożliwić nam skontaktowanie się ze stroną skarżącą, takie jak adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, adres poczty elektronicznej, pod którym można się skontaktować ze stroną skarżącą;

·         Oświadczenie, że strona skarżąca w dobrej wierze uważa, że ​​wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz

Oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i, pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​strona skarżąca jest upoważniona do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które rzekomo zostało naruszone.

11.11       W przypadku przekazania nam jakichkolwiek pomysłów, myśli, krytyki, sugestii ulepszeń lub innych informacji zwrotnych związanych z aplikacją/witryną lub usługami (zbiorczo „opinii”), zgadzasz się, że takie informacje stanowią „własność Optum”, zgodnie z niniejszym Regulaminem i że możemy wykorzystywać i ujawniać informacje zwrotne w dowolny wybrany przez nas sposób (w tym, między innymi, do modyfikowania naszej aplikacji/witryny lub usług, lub tworzenia nowych usług), oraz że nie będzie Ci przysługiwać żadne odszkodowanie za takie wykorzystanie.  Powyższe ma zastosowanie, niezależnie od tego, czy przekazujesz informacje zwrotne w aplikacji/witrynie, czy za pośrednictwem innej metody komunikacji, chyba że zawarliśmy z Tobą osobną pisemną umowę, która stanowi inaczej.

12.         TWOJE ZOBOWIĄZANIA

12.1          Zobowiązujesz się:

12.1.1          nie kopiować, powielać ani w żaden sposób reprodukować żadnych instrukcji lub dokumentów dostarczonych przez nas w związku z usługami, ani świadomie na to zezwalać , bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

12.1.2          nie odsprzedawać, ponownie wprowadzać do obrotu ani w inny sposób dystrybuować żadnej części usług lub oferować usług innym osobom, chyba że po naszej uprzedniej, wyraźnej zgodzie na piśmie.

12.1.3          nie korzystać z usług: (i) w jakimkolwiek nielegalnym lub niemoralnym celu; lub (ii) w sposób inny, niż zgodny z niniejszym Regulaminem.

12.1.4          ponosić wyłączną odpowiedzialność za wszelkie dane przesłane przez Ciebie w związku z usługami oraz podjęcie wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zapewnienia, że ​​dostarczone informacje są dokładne i bezpieczne.

12.1.5          ponosić wyłączną odpowiedzialność za wykonanie wszelkich niezbędnych kopii zapasowych dla własnej korzyści, w przypadku utraty lub usunięcia informacji lub danych z dowolnego powodu.

12.1.6          w pełni przestrzegać wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

12.2          Musisz zapewnić, na własny koszt, wszystkie usługi telekomunikacyjne, komputery i inny sprzęt lub usługi niezbędne do uzyskania dostępu do usług.  Musisz przestrzegać wszystkich zasad i przepisów, które odnoszą się do środków telekomunikacyjnych, za pomocą których uzyskujesz dostęp do usług.

13.         PRAWA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

13.1          Dostarczamy Ci tylko aplikację/witrynę i usługi do użytku domowego i prywatnego, a Ty zgadzasz się nie korzystać z aplikacji/witryny lub usług w celach komercyjnych, biznesowych lub odsprzedaży. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwę w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

13.2          Dostarczamy aplikację/witrynę i usługi „tak jak jest”, „z wszystkimi wadami” i „jak dostępne”.  Ani my, ani nasi dostawcy nie udzielają żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji ani gwarancji dotyczących usług, poza tymi, które wynikają z przepisów prawa. NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI ANI RĘKOJMI, ŻE APLIKACJA/WITRYNA, USŁUGI LUB INFORMACJE DOSTARCZONE PRZEZ APLIKACJĘ/WITRYNĘ LUB USŁUGI, SĄ RZETELNE LUB AKTUALNE, LUB ŻE REZULTATY KORZYSTANIA Z USŁUG ALBO TEJ APLIKACJI/WITRYNY BĘDĄ SKUTECZNE, NIEZAWODNE LUB BEDĄ SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ANI ŻE UŻYTKOWNIK BEDZIE MIEĆ DOSTĘP LUB MOŻLIWOŚĆ UŻYWANIA USŁUG (BEZPOŚREDNIO LUB POPRZEZ SIECI OSÓB TRZECICH) W WYBRANYM CZASIE LUB MIEJSCU, ANI ŻE DOSTĘP DO APLIKACJI/WITRYNY LUB USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANY, TERMINOWY, BEZPIECZNY LUB POZBAWIONY BŁĘDÓW. UŻYTKOWNIK ROZUMIE I PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE KORZYSTA Z APLIKACJI/WITRYNY I WSZELKICH USŁUG, ORAZ WSZELKICH USŁUG, MATERIAŁÓW LUB INFORMACJI POBRANYCH LUB UZYSKANYCH W INNY SPOSÓB PRZEZ UŻYTKOWANIE APLIKACJI/WITRYNY LUB USŁUG, LUB KORZYSTA Z ZASOBÓW LUB BIERZE UDZIAŁ W PROGRAMACH LUB WYDARZENIACH DOSTĘPNYCH POPRZEZ LUB W ZWIĄZKU Z APLIKACJĄ/WITRYNĄ LUB USŁUGAMI NA WŁASNE RYZYKO ORAZ ŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA USZKODZENIE KOMPUTERÓW LUB URZĄDZEŃ MOBILNYCH ORAZ UTRATĘ DANYCH, WYNIKAJĄCE Z TEGO.

13.3          Firma Optum i jej kierownictwo, członkowie zarządu, pracownicy, agenci, partnerzy, podmioty stowarzyszone i licencjodawcy nie są w żaden sposób odpowiedzialni za jakiekolwiek decyzje, podjęte przez Użytkownika w oparciu o korzystanie z aplikacji/witryny lub informacji, w tym, między innymi, za decyzję skorzystania z profesjonalnej opieki medycznej lub leczenia.  W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń, które może mieć lub nabyć przeciwko firmie Optum lub jej kierownictwu, członkom zarządu, pracownikom, agentom, partnerom, podmiotom stowarzyszonym i licencjodawcom, a także zabezpieczyć firmę Optum lub jej kierownictwo, członków zarządu, pracowników , agentów, partnerów, podmioty stowarzyszone i licencjodawców przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniem, kosztami, specjalnymi, przypadkowymi, wtórnymi lub pośrednimi szkodami oraz utratą zysku związanych z wykorzystaniem tych informacji przez Użytkownika.

13.4          W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE LUB KARALNE SZKODY WYNIKAJĄCE ZE ŚWIADCZENIA PRZEZ NAS USŁUG. NINIEJSZE OGRANICZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY RZEKOMA ODPOWIEDZIALNOŚĆ JEST UMOWNA, DELIKTOWA, WYNIKAJĄCA Z ZANIEDBANIA, OBIEKTYWNA CZY INNA, NAWET JEŚLI ZOSTALIŚMY POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.  Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania, oszustwa lub oszukańczego wprowadzenia w błąd lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności, której nie można wykluczyć ani ograniczyć w prawie angielskim.

13.5          W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE NASZA CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, A TWOJE WYŁĄCZNE ŚRODKI ZARADCZE, NA PODSTAWIE PRAWA, ZASAD SŁUSZNOŚCI BĄDŹ W INNYM TRYBIE, W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM APLIKACJI/WITRYNY LUB JAKICHKOLWIEK USŁUG, LUB Z JAKIMKOLWIEK NARUSZENIEM NINIEJSZEGO REGULAMINU (INNYM NIŻ ZŁAMANIE JAKICHKOLWIEK BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA) SĄ WYŁĄCZNIE OGRANICZONE DO WYSOKOŚCI CAŁKOWITYCH OPŁAT SUBSKRYPCYJNYCH, JAKIE UŻYTKOWNIK ZAPŁACIŁ NAM W OKRESIE OSTATNICH 12 MIESIĘCY ZA PRZEDMIOTOWE USŁUGI.  PONIEWAŻ NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE POZWALAJĄ NA WYKLUCZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ W TAKICH JURYSDYKCJACH JEST OGRANICZONA W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

13.6          Zgadzasz się chronić i zabezpieczać firmę Optum przed (a) roszczeniami, (b) zobowiązaniami, (c) stratami, (d) odszkodowaniami i (e) wydatkami związanymi z osobami trzecimi, w tym, między innymi, rozsądnymi honorariami prawników, związanymi z użytkowaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem aplikacji/witryny lub usług, materiałów lub naruszeniem niniejszego Regulaminu.  Użytkownik zgadza się, że mamy prawo do zatrudnienia wybranego doradcy, w związku z wyłączną obroną i kontrolą jakiejkolwiek kwestii podlegających rekompensacie przez Użytkownika, a to w żaden sposób nie ograniczy zobowiązań odszkodowawczych Użytkownika, wynikających z niniejszego Regulaminu.  Użytkownik będzie współpracować z nami w każdym sporze, w zakresie zapewnienia wszelkich dostępnych środków obrony.

13.7          Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika ze względów bezpieczeństwa i powiadomienia odpowiednich władz o działaniach, co do których mamy podstawę podejrzewać, że mogą stanowić problem z punktu widzenia bezpieczeństwa, w tym, między innymi, przestępstwem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione przez nas w wyniku nielegalnego korzystania z usług.

13.8          Nie będziemy mieć żadnych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu w zakresie, w jakim roszczenie opiera się na korzystaniu z usług w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub w wyniku zaniedbania lub umyślnego działania Użytkownika.

13.9          Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub opóźnienie wykonana któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, spowodowane wydarzeniami poza naszą kontrolą, w tym, między innymi, akcjami protestacyjnymi osób trzecich, zamieszkami społecznymi, rozruchami, inwazją, atakiem terrorystycznym lub groźbą ataku terrorystycznego, wojną (wypowiedzianą lub nie) lub zagrożeniem albo przygotowaniami do wojny, pożarem, wybuchem, burzą, śniegiem, powodzią, trzęsieniem ziem, osunięciem gruntu, epidemią lub inną klęską żywiołową, awarią publicznej lub prywatnej sieci telekomunikacyjnej, niemożnością korzystania z transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego, wypadkami drogowymi, zamknięciem dróg lub awarią mechaniczną.

14.         CESJA I PODWYKONAWSTWO

14.1          W każdej chwili możemy cedować, przenosić, spłacać, obciążać, podzlecać lub podejmować jakiekolwiek inne czynności dotyczące naszych praw, wynikających z niniejszego Regulaminu, a także możemy podzlecać lub przekazywać w jakikolwiek sposób dowolne nasze zobowiązania wynikające z niniejszego Regulaminu jakiejkolwiek osobie trzeciej lub agentowi.

14.2          Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody Użytkownik nie może cedować, przekazywać, spłacać, obciążać, podzlecać, deklarować zaufania lub podejmować jakiekolwiek inne czynności dotyczące dowolnych lub wszystkich swoich praw lub obowiązków, wynikających z niniejszego Regulaminu.

15.         DODATKOWE WARUNKI DOTYCZĄCE APLIKACJI MOBILNYCH

15.1          Następujące dodatkowe warunki mają zastosowanie do dostępu Użytkownika lub korzystania z dowolnej aplikacji mobilnej Optum (wraz ze wszystkimi powiązanymi informacjami i oprogramowaniem) za pośrednictwem dowolnego urządzenia (takiego jak tablety, telefony komórkowe itp.):

15.1.1          Optum udziela nieprzenaszalnej licencji na osobiste i niekomercyjne korzystanie z oprogramowania.  Użytkownik nie może udzielać podlicencji, dystrybuować, wydzierżawiać, wypożyczać ani w inny sposób przekazywać oprogramowania ani żadnej jego części.  Niniejsza umowa licencyjna może zostać rozwiązana w dowolnym momencie.  Optum i jej licencjodawcy nie gwarantują dokładności ani dostępności oprogramowania i zastrzegają sobie inne prawa.  To oprogramowanie może podlegać przepisom dotyczącym kontroli eksportu.

15.1.2          Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Optum może wydać zaktualizowaną wersję swoich aplikacji mobilnych i może automatycznie uaktualnić aplikację mobilną, z której korzysta.  Użytkownik wyraża zgodę na taką automatyczną aktualizację i przyjmuje do wiadomości, że wszystkie takie aktualizacje są regulowane niniejszym Regulaminem. Aplikacje mobilne Optum mogą zawierać kod firm trzecich i inne oprogramowanie, które jest regulowane odpowiednią umową licencyjną użytkownika oprogramowania typu open source lub licencją użytkownika końcowego, jeśli takie istnieje, upoważniające do używania takiego kodu.

15.1.3          Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad, warunków i umów między użytkownikiem a dowolną osobą trzecią, dostarczającą produkty lub usługi, które ułatwiają lub umożliwiają korzystanie z aplikacji mobilnych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z dowolnej aplikacji może skutkować opłatami naliczanymi przez osoby trzecie w związku z produktami i usługami, których dostarczają (takimi jak opłaty za abonament danych), a użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie opłaty.

15.1.4         Z chwilą wygaśnięcia Twoich uprawnień wynikających z niniejszej umowy, z dowolnego powodu, natychmiast odinstalujesz lub usuniesz aplikację mobilną i zaprzestaniesz dalszego korzystania z takiej aplikacji.

15.2          Jeśli używane usługi obejmują aplikację mobilną, którą pobierasz, uzyskujesz dostęp lub używasz i która działa w systemie operacyjnym Apple iOS („aplikacja iOS”), przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że:

15.2.1          Użytkownik może mieć dostęp do aplikacji na iOS tylko i wyłącznie na urządzeniu posiadanym lub kontrolowanym przez Użytkownika i korzystającym z systemu operacyjnego Apple iOS;

15.2.2          niniejszy Regulamin obowiązuje między Użytkownikiem a firmą Optum, a nie Apple;

15.2.3          Apple nie ma żadnego obowiązku świadczenia jakichkolwiek usług wsparcia lub konserwacji w związku z aplikacją na iOS. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące obsługi i wsparcia związane z aplikacją na iOS, skontaktuj się z firmą Optum, a nie Apple;

15.2.4          z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych niniejszym Regulaminem, wszelkie roszczenia związane z posiadaniem lub użytkowaniem aplikacji na iOS mają miejsce między Użytkownikiem a Optum (a nie między Użytkownikiem lub innymi osobami i Apple);

15.2.5          w przypadku jakichkolwiek roszczeń złożonych przeciwko Użytkownikowi przez osobę trzecią, wynikających z  posiadania lub użytkowania (zgodnie z niniejszymi Regulaminem) aplikacji iOS, naruszającego jakiekolwiek prawa własności intelektualnej, Apple nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika w związku z tym roszczeniem; oraz

15.2.6          niniejszy Regulamin został zawarty między Użytkownikiem a firmą Optum (a nie Apple), jednak firma Apple, jako osoba trzecia korzystająca z niniejszego Regulaminu świadczenia usług, będzie miała prawo do egzekwowania tych warunków względem Użytkownika.

15.2.7          Ponadto oświadczasz i gwarantujesz, że:

15.2.7.1          nie znajdujesz się i nie będziesz przebywać w żadnym kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został oznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terrorystów”; oraz nie znajdujesz na żadnej liście osób objętych zakazami lub ograniczeniami przez rząd Stanów Zjednoczonych; oraz

15.2.7.2          Jeśli aplikacja na iOS nie jest zgodna z żadną gwarancją, która jej dotyczy, możesz powiadomić firmę Apple, która następnie zwróci Ci cenę zakupu aplikacji iOS. Z zastrzeżeniem powyższego, oraz w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, Apple nie udziela żadnych gwarancji ani innych warunków w odniesieniu do aplikacji na iOS i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia, straty, koszty lub jakiekolwiek wydatki, związane z aplikacją na iOS wynikające z  korzystania z aplikacji na iOS przez Użytkownika lub kogokolwiek innego lub polegania na jakiejkolwiek jej treści.

15.3          Jeśli używane usługi obejmują aplikację mobilną, którą pobierasz, uzyskujesz dostęp lub używasz ze sklepu Google Play („oprogramowanie Google-Sourced”): (i) Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niniejszy Regulamin świadczenia usług został zawarty wyłącznie między Użytkownikiem a firmą Optum, a nie firmą Google, Inc. („Google”); (ii) korzystanie z oprogramowania Google musi być zgodne z aktualnymi Warunkami korzystania ze sklepu Google Play; (iii) Google jest tylko dostawcą sklepu Google Play, w którym uzyskano oprogramowanie Google; (iv) firma Optum, a nie Google, ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje oprogramowanie Google; (v) Google nie ponosi żadnych zobowiązań wobec Użytkownika w odniesieniu do oprogramowania Google lub Regulaminu świadczenia usług; oraz (vi) Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Google jest beneficjentem, będącym osobą trzecią w stosunku do Regulaminu świadczenia usług w zakresie, w jakim dotyczy oprogramowania Google firmy Optum.

16.         Ogólne

16.1          Wszelkie powiadomienia doręczane w związku z niniejszym Regulaminem mogą być doręczone pocztą elektroniczną, a kiedy w niniejszym Regulaminie używamy słów „pisemnie” lub „na piśmie”, obejmuje to również pocztę elektroniczną.

16.2          Wszelkie prawa własności intelektualnej wynikające z usług lub związane z nimi będą, w odniesieniu do relacji Użytkownika i nas, naszą własnością.

16.3          Niniejszy Regulamin oraz wszelkie dodatkowe warunki, zasady i wytyczne zamieszczone w aplikacji/witrynie i usługach stanowią całość umowy między Tobą a nami. Żadna inna osoba nie będzie miała żadnych praw do egzekwowania jakichkolwiek jej warunków.

16.4          Każda z części niniejszego Regulaminu działa niezależnie. Jeśli jakikolwiek sąd lub odpowiednie organa zdecydują, że którakolwiek z nich jest niezgodna z prawem lub niewykonalna, pozostałe części pozostaną w mocy.

16.5          Jeśli nie będziemy nalegać, aby Użytkownik spełnił którekolwiek ze zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu lub nie będziemy egzekwować naszych praw w stosunku do Użytkownika, lub jeśli opóźnimy takie działanie, nie będzie to oznaczało, że zrzekamy się naszych praw w stosunku do Użytkownika i nie będzie oznaczało, że ​​Użytkownik nie musi przestrzegać tych zobowiązań. Jeżeli zdecydujemy się nie wyciągać konsekwencji za naruszenie postanowienia Regulaminu przez Użytkownika, zrobimy  to tylko na piśmie i nie będzie to oznaczało, że automatycznie nie wyciągniemy konsekwencji w przypadku wszelkich późniejszych naruszeń Regulaminu.

16.6          Konsumenci mieszkający w Wielkiej Brytanii mogą mieć prawa związane z jakością dostarczanych treści cyfrowych lub brakiem należytej staranności i umiejętności w zapewnianiu usług. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma wpływu na te prawa.

16.7          Z zastrzeżeniem punktu 16.6 niniejszy Regulamin, jego przedmiot i sposób jego powstania podlegają prawu Anglii i Walii. Użytkownik oraz firma zgadza się, że wszelkie spory lub roszczenia w związku z niniejszym Regulaminem oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Anglii.

17.         KONTAKT

W przypadku pytań lub informacji, prosimy o kontakt z nami. Nasze dane kontaktowe to:

E-mail: privacy@Optum.com

Adres biura: Optum UK, 5 Merchant Square, Paddington, London, W2 1AS

18.         MIESZKAŃCY WIELKIEJ BRYTANII: ALTERNATYWNE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

Alternatywne rozstrzyganie sporów jest procedurą, w której niezależny organ rozpatruje fakty będące przedmiotem sporu i stara się go rozwiązać, bez konieczności zwracania się do sądu. Jeżeli jesteś mieszkańcem Zjednoczonego Królestwa i nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy skargę, można składać wnioski o rozwiązanie sporu za pośrednictwem platformy internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej.